logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ (СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ)


рбКомпетенцијеНазивТрајање
699
K1 2D компјутерска графика – AutoCAD
Машинско-електротехничка школа, Бор
дана: 3
бодова: 24
700
K1 Aктивнo oриjeнтисaнa прaктичнa нaстaвa из кулинарства – Кухињe свeтa: азијска, рускa и француска кухиња
Средња туристичка школа, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
701
K1 Oбука у бироу, оцењивање – ниво III
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
702
K1 Oбука у бироу, фаза подељеног рада – ниво II
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
703
K1 Агротуризам и рурални развој – шанса за младе
Пољопривредна школа са домом ученика у Футогу, Футог
дана: 2
бодова: 16
704
K1 Аудио технологије
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
дана: 2
бодова: 16
705
K1 Аутоматско програмирање CNC глодалица применом CAD/CAM концепта
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 3
бодова: 24
706
K1 Аутоматско програмирање CNC стругова применом CAD/CAM концепта
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 3
бодова: 24
707
K1 Аутоматско програмирање глодалице Emco Concept Mill 55 (FeatureCam или ESPRIT програмским пакетом)
"Политехника" - школа за нове технологије, Београд
дана: 3
бодова: 24
708
K1 Безбедна храна од њиве до трпезе
Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор, Сомбор
дана: 2
бодова: 16
709
K1 Бизнис план и предузетништво – идентификација и формулисање предузетничке идеје у форми бизнис плана
Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Београд
дана: 1
бодова: 8
710
K1 Видео технологије
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
дана: 2
бодова: 16
711
K1 Визуелно програмирање и примена – Програмирање робота
Електро-саобраћајна техничка школа "Никола Тесла", Краљево
дана: 3
бодова: 24
712
K1 Виртуелна производња/ е-тренинг
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗРЕЊАНИН/ХЕМИЈСКО ДРУШТВО ЗРЕЊАНИН, Зрењанин
дана: 2
бодова: 12
713
K1 Виртуелни хотел – практична обука наставника за хотелско пословање
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 1
бодова: 8
714
K1 Виртуелно предузеће – израда интернет презентација виртуелног предузећа
Правно-пословна школа Београд, Београд
дана: 3
бодова: 20
715
K1 Виртуелно предузеће – Примена информатике у виртуелном предузећу
Правно-пословна школа Београд, Београд
дана: 3
бодова: 20
716
K1 Виртуелно предузеће – увод у виртуелну привреду
Правно-пословна школа Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
717
K1 Виртуелно предузеће – учешће на сајму виртуелних предузећа
Правно-пословна школа Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
718
K1 Даљинско управљање расклопним апаратима
ЕТШ "Никола Тесла", Ниш/Црвени Крст
дана: 2
бодова: 12
719
K1 Дијагностичка мерења на савременим возилима
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
дана: 2
бодова: 16
720
K1 Достигнућа младих у Србији – ДМуС
Достигнућа младих у Србији-ДМуС, Београд
дана: 3
бодова: 24
721
K1 Електромагнетно поље у радној и животној средини
ЕТШ "Никола Тесла", Ниш/Црвени Крст
дана: 1
бодова: 8
722
K1 Идеја – прва степеница успешног предузетништва
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 1
бодова: 8
723
K1 Имплементација модуларних наставних планова и програма усмерених на достизање радних компетенција
ПОЛИТЕХНИКА - школа за нове технологије, Београд
дана: 3
бодова: 24
724
K1 Иновације и стручно усавршавање наставника у реализацији наставе из области органске производње хране и примене Глобал-гап стандарда
Висока здравствено-санитарна школа струковних студија, Београд
дана: 2
бодова: 12
725
K1 Комуникација управљачки рачунар – интелигентна мерна опрема
Технички факултет, Чачак
дана: 2
бодова: 16
726
K1 Конструкцијска припрема производње одеће применом CAD система
Хемијско - технолошка школа, Суботица
дана: 3
бодова: 24
727
K1 Коришћење „Solid Edge CAD“ рачунарског програма
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа
дана: 2
бодова: 16
728
K1 Коришћење програмског додатка КРОВ софтвера ArchiCAD
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
729
K1 Коса је одраз здравља и лепоте
Школа за оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански“, Београд
дана: 1
бодова: 8
730
K1 Могућности примене „MS Excel“ апликације у настави економске групе предмета
Дата Дидакта, Београд
дана: 1
бодова: 8
731
K1 Модерација у наставном процесу
Удружење грађана професора средњих школа „Доситеј“, Липар
дана: 2
бодова: 16
732
K1 Монтажа и пуштање у рад мехатронских система
ЕТШ "Никола Тесла", Ниш/Црвени Крст
дана: 1
бодова: 8
733
K1 Напредно програмирање и управљање KУMA типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D (струг/глодалица)
"Политехника" - школа за нове технологије, Београд
дана: 3
бодова: 24
734
K1 Настава за будућност
Пољопривредна школа „Шуматовац“ Алексинац, Алексинац
дана: 3
бодова: 24
735
K1 Нове тенденције у железничком саобраћају
Железничка техничка школа, Београд
дана: 3
бодова: 24
736
K1 Нови вид тестирања и развијање задатака знања
Oбразовни форум, Београд
дана: 2
бодова: 16
737
K1 Обука за рад у виртуелној банци – послови са физичким лицима
Удружење Доситеј, Београд
дана: 2
бодова: 16
738
K1 Обука из области предузетништвa – Маркетинг план као део бизнис плана (ниво I)
Удружење Доситеј, Београд
дана: 2
бодова: 16
739
K1 Обука из области предузетништва – Производни и организациони план као део бизнис плана (ниво II)
Удружење Доситеј, Београд
дана: 2
бодова: 16
740
K1 Обука из области предузетништва – Финансијски план као део бизнис плана (ниво III)
Удружење Доситеј, Београд
дана: 2
бодова: 16
741
K1 Обука у бироу, фаза јединственог рада (ниво I)
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
742
K1 Од идеје до иновације за даровите ученике
Савез за интелектуалну својину Расинског округа, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
743
K1 Одрживи развој у настави средњих стручних школа
ТШ "Милева Марић Ајнштајн", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
744
K1 Органска производња у пољопривреди
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 6
745
K1 Предметна дидактика – Основи права
Удружење наставника економских школа „Доситеј“, Липар
дана: 2
бодова: 16
746
K1 Предметна дидактика – Рачуноводство
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
747
K1 Примена вучених керамичких црепова и фазонских елемената у покривању кровова
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
748
K1 Примена добре произвођачке праксе у прехрамбеној индустрији
Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор, Сомбор
дана: 2
бодова: 16
749
K1 Примена методе пројекта у настави
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
750
K1 Примена пресованих керамичких црепова и фазонских елемената у покривању крова
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
751
K1 Примена рачунара за техничко цртање, пројектовање електричних инсталација и прорачун осветљења
ЕТШ "Никола Тесла", Ниш/Црвени Крст
дана: 1
бодова: 8
752
K1 Примена софтвера за дизајн текстила и одеће
Хемијско - технолошка школа, Суботица
дана: 3
бодова: 24
753
K1 Производња и прерада органске хране
Сербиа Органика, Београд
дана: 2
бодова: 12
754
K1 Пројектна настава – извођење и оцењивање
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
755
K1 Развијање задатака случајева
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
756
K1 Развој трактора и примена обновљивих извора енергије
Пољопривредни факултет Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
757
K1 Развој ученичког предузетништва у Србији – маркетинг и продаја
Удружење грађана Business Innovation Programs, Београд
дана: 2
бодова: 16
758
K1 Развој ученичког предузетништва у средњим школама – развој бизнис плана
Удружење грађана Business Innovation Programs, Београд
дана: 3
бодова: 24
759
K1 Развој ученишког предузетништва у Србији – пословна комуникација
Удружење грађана Business Innovation Programs, Београд
дана: 2
бодова: 16
760
K1 Савремени модел планирања наставе у економији
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 3
бодова: 24
761
K1 Савремени приступ образовању у области економије, финансија и рачуноводства применом студијa случаја из домаће праксе
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 7
762
K1 Савремени приступ у креирању и оцењивању тестова знања
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
763
K1 Савремени трендови у теорији и пракси маркетинга и методама његовог изучавања
Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Београд
дана: 1
бодова: 8
764
K1 Симулација, анализа и пројектовање електричних кола помоћу програма Еlectronics Workbench (EWB)
Електротехничка школа „Стари град“, Београд
дана: 2
бодова: 16
765
K1 Стручно усавршавање за реалистички приказ повреда, обољења и стања
Медицинска школа Ужице, Ужице
дана: 2
бодова: 16
766
K1 Стручно усавршавање и теорија: Туризам и маркетинг, туристичке агенције и хотелско пословање
Средња туристичка школа, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
767
K1 Унапређење наставе пољопривредне технике
Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор, Сомбор
дана: 2
бодова: 16
768
K1 Унапређивање тестова
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
769
K1 Управљање и основно програмирање КУМА типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D (струг/глодалица)
"Политехника" - школа за нове технологије, Београд
дана: 3
бодова: 24
770
K1 Управљање медицинским отпадом (УМО) – нова димензија у развоју безбедног радног окружења
Медицинска школа, Београд
дана: 1
бодова: 8
771
K1 Управљање тржишним променама у туризму и хотелијерству
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 6
772
K1 Усмени испити – извођење и оцењивање
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
773
K1 Утицај карактеристика групе на ефекте активног и кооперативног учења
Економски факултет, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8