logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРИРОДНЕ НАУКЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
631
K1 Eкологија у методичкој пракси
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 15
632
K1 Oбразовање за опстанак
Удружење "Школа за опстанак", Београд
дана: 2
бодова: 16
633
K1 Амбалажа, отпад, рециклажа
Висока техничка школа струковних студија Зрењанин/хемијско друштво Зрењанин, Зрењанин
дана: 2
бодова: 16
634
K1 Априлски дани за наставнике хемије
Српско хемијско друштво, Београд
дана: 2
бодова: 12
635
K1 Безбедно у саобраћај – програм превенције
Друштво наставника техничког образовања Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
636
K1 Буквар животне средине
Академија Филиповић доо, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
637
K1 Водени екосистеми – савремени приступ у настави биологије и екологије
Универзитет у Београду Пољопривредни факултет, Београд , Земун
дана: 2
бодова: 16
638
K1 Галилејеви учитељи – од Сунчевог ситема до галаксија
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 1
бодова: 8
639
K1 Допринос одрживом развоју, еколошким акцијама и увођење иновација заштите животне средине у праксу
Санитарно Еколошко Друштво САН ЕКО, Београд
дана: 2
бодова: 16
640
K1 Допринос унапређивању научне писмености у образовању кроз низ једноставних практичних примера и огледа
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
641
K1 Екологија са децом – критичко мишљење у развоју еколошке свести у настави
Креативна педагогија, Пожаревац
дана: 1
бодова: 8
642
K1 Еколошко образовање за одрживи развој
Креативни центар, Београд
дана: 1
бодова: 6
643
K1 Експеримент − сигуран пут до трајног и применљивог знања
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
644
K1 Елементарне непогоде и настава географије
Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд
дана: 2
бодова: 16
645
K1 Занимљива биологија – савремене методе и нови приступи
Природно-математички факултет, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
646
K1 Занимљива екологија – новости у изучавању структуре, функционалности и конзервације екосистема
Природно-математички факултет, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
647
K1 Занимљива хемија кроз мултимедије
Техничка школа "Павле Савић", Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
648
K1 Занимљивим задацима и примерима из физике до подизања нивоа знања ученика
ОШ "Станислав Бинички", Јасика
дана: 1
бодова: 8
649
K1 Заштита животне средине и одрживи развој
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 2
бодова: 16
650
K1 Између физике и биологије има неке хемије
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 1
бодова: 8
651
K1 Инструментално прикупљање просторних података
Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд
дана: 2
бодова: 16
652
K1 Интердисциплинарна настава – шта биологија и хемија имају заједничко
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 1
бодова: 8
653
K1 Информационе технологије у креативној хемији
Хемијско-медицинска школа, Вршац
дана: 2
бодова: 16
654
K1 Истраживачки метод у интегрисаној настави физике и хемије у основном и средњем образовању
Природно-математички факултет Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
655
K1 Климатске промене и глобално загревање
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
656
K1 Компостирање помоћу лековитог биља
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа
дана: 2
бодова: 16
657
K1 Корелација у служби квалитетнијег знања
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
658
K1 Коридори Србије
Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд
дана: 2
бодова: 16
659
K1 Креирање наставе физике данас
Природно-математички факултет, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
660
K1 Методе и технике учења у савременој настави хемије
Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
661
K1 Методика наставе техничког и информатичког образовања – прaктични примери
Друштво наставника техничког образовања Србије, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
662
K1 Методика реализације садржаја из информатичких технологија у основном и средњем образовању
Друштво наставника техничког образовања Србије, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
663
K1 Методичка организација наставе чувара природе од 1. до 6. разреда основне школе
ОШ "Михајло Пупин", Ветерник
дана: 1
бодова: 8
664
K1 Мозак и учење
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 1
бодова: 8
665
K1 Мостови од знања – четири моста од света око нас до природних наука
Биолошко друштво ''др Сава Петровић'', Ниш
дана: 2
бодова: 16
666
K1 Наставна секција из хемије
Српско хемијско друштво, Београд
дана: 2
бодова: 14
667
K1 Наука за све – Традиционалне и савремене методе предавања наука у млађим и старијим разредима
Удружење физичара ''Омега'' Ниш, Ниш
дана: 3
бодова: 20
668
K1 Научници у школи
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
669
K1 Неорганска хемија под лупом
Удружење " Креативно учење ", Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
670
K1 Обновљиви извори енергије у функцији одрживог развоја
Еколошко образовни центар ЕКОС, Параћин
дана: 1
бодова: 6
671
K1 Обука наставника за примену „Зеленог пакета“
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 6
672
K1 Огледи на животињама без животиња
Организација за поштовање и бригу о животињама - ОРКА, Београд
дана: 1
бодова: 6
673
K1 Од игре до науке и натраг – учимо кроз експеримент
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
674
K1 Органска хемија под лупом
Удружење " Креативно учење ", Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
675
K1 Планета Земља: минерали, стене, руде – од појаве до рудног богатства
Природно-математички факултет Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
676
K1 Практикум из зоологије и екологије
Департман за биологију и екологију, Природно - математичког факултета у Новом Саду, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
677
K1 Практикум из микробиологије
Департман за биологију и екологију, Природно - математичког факултета у Новом Саду, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
678
K1 Примена ректификације – школска ректификациона колона
Хемијско - технолошка школа, Суботица
дана: 2
бодова: 16
679
K1 Природно-географско-вегетацијске карактеристике и етно траг југоисточне Србије
ОШ „Свети Сава“ - Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
680
K1 Проблемска настава природе и друштва
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
681
K1 Републички семинар о настави физике
Физички факултет Универзитета у Београду, Београд
дана: 3
бодова: 24
682
K1 Рука у тесту – Инквајери метод у реализацији научних садржаја од предшколског до средњошколског нивоа
Институт за нуклеарне науке ВИНЧА, Београд
дана: 1
бодова: 8
683
K1 Савремена физика у истраживањима, настави и примени
Институт за физику, Београд
дана: 2
бодова: 16
684
K1 Савремене методе у интегрисаној настави физике и хемије у основном и средњем образовању
Природно-математички факултет, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
685
K1 Савремени трендови и методологија рада у оквиру различитих предмета природних наука
Истраживачка станица Петница, Ваљево
дана: 3
бодова: 24
686
K1 Савремени уџбеник у настави физике
Креативни центар, Београд
дана: 1
бодова: 6
687
K1 Теме и тестови у настави хемије
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 1
бодова: 8
688
K1 Улога наставе географије у формирању личности и еколошке свести ученика
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
689
K1 Унапређење наставе биологије у основној школи
Биолошки факултет, Београд
дана: 1
бодова: 8
690
K1 Унапређење наставе географије у основној школи
Издавачка кућа "НОВИ ЛОГОС" д.о.о., Београд
дана: 1
бодова: 8
691
K1 Унапређивање наставе хемије у школама
Природно-математички факултет, Крагујевац
дана: 3
бодова: 24
692
K1 Упознавање света кроз географске појмове у првом и другом циклусу
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
693
K1 Упознај да би знао показати
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
694
K1 Упознајмо географију
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
695
K1 Управљање заштитом животне средине и одрживим развојем
Центар за едукацију компјутерске и пословне активности "Будућност", Липљан
дана: 2
бодова: 16
696
K1 Физика кроз огледе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 1
бодова: 8
697
K1 Хемија гасова у настави, природи и индустрији
Природно-математички факултет Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
698
K1 Хемијски поглед у три димензије
Удружење " Креативно учење ", Нови Београд
дана: 3
бодова: 24