logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
550
K1 „Изговор без муке“ сарадња васпитач – родитељ – логопед у функцији побољшања изговора гласова код деце
ПУ ''Бамби'', Кула
дана: 3
бодова: 24
551
K1 «Интеракција за дете» –програм за оснаживање социо-емоционалних компетенција деце предшколског узраста
ПУ "Бошко Буха", Врбас
дана: 2
бодова: 16
552
K1 Адаптација – индивидуални приступ и индивидуализација у процесу прилагођавања детета на вртић
Савез удружења васпитача Србије, Смедерево
дана: 2
бодова: 16
553
K1 Адаптација деце уз активно учешће родитеља
Предшколска установа „Радосно детињство“, Нови Сад
дана: 3
бодова: 18
554
K1 Буди прав – бићеш здрав
Висока спортска и здравствена школа струковних студија, Београд
дана: 3
бодова: 24
555
K1 Васпитање за креативност
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Пирот
дана: 3
бодова: 24
556
K1 Вештине вођења радионица – практична примена у раду са децом припремних група и у раду са родитељима
Предшколска установа ''Радосно детињство'', Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
557
K1 Визуелно мишљење (ликовне активности у предшколскоj установи)
Предшколска установа „Радосно детињство“, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
558
K1 Виртуелни вртић
Учитељски факултет Призрен, Лепосавић
дана: 3
бодова: 24
559
K1 Вртић и околина, учење у аутентичном окружењу
Предшколска установа "Пчелица", Ниш
дана: 2
бодова: 16
560
K1 Вртић као база емоционалне сигурности – јачање капацитета за социоемоционални развој детета
Филозофски факултет, Одсек за психологију, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
561
K1 Вртић као центар добре комуникације
Предшколска установа „Галеб“, Петровац на Млави
дана: 2
бодова: 16
562
K1 Галерија као вртић
ПУ"Радосно детињство", Нови Сад
дана: 3
бодова: 18
563
K1 Говор деце раног узраста
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 3
бодова: 18
564
K1 Говорне радионице
Удружење васпитача Београда, Београд
дана: 2
бодова: 14
565
K1 Грађење на снагама детета
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
566
K1 Да у вртићу свако учи радосно и лако
Образовање плус, Београд
дана: 2
бодова: 16
567
K1 Дете са развојним ризиком у предшколској установи
Центар за добровољни рад и помоћ деци "ДУГА", Београд
дана: 2
бодова: 16
568
K1 Дете у драмској игри – и мали глумац је глумац
Савез удружења васпитача Србије, Смедерево
дана: 2
бодова: 16
569
K1 Документовање рада у васпитној групи у функцији подстицања дечјег развоја и напредовања
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 3
бодова: 20
570
K1 Заједно у одрастању – сарадња са породицом
ПУ ''Бамби'', Кула
дана: 3
бодова: 24
571
K1 Игра слова и речи
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
572
K1 Игралица-причалица/игре у функцији побољшања говорно-језичког статуса
Предшколска установа „Бошко Буха“, Београд
дана: 2
бодова: 16
573
K1 Индивидуализација – одговор на аутентичне потребе и могућности предшколског детета
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
574
K1 Интегративна пракса - интегративни курикулум
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Пирот
дана: 2
бодова: 16
575
K1 Интегрисани приступ – целовита припрема деце за школу и учење
Удружење Креативни учитељи, Лештане
дана: 1
бодова: 8
576
K1 Јачање компетенција васпитача за подстицање социјалног развоја деце
Предшколска установа "Раковица", Београд
дана: 2
бодова: 16
577
K1 Ка објективности посматрања
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 20
578
K1 Керамика: традиција, култура, радост – калупи
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
579
K1 Керамика: традиција, култура, радост – коло
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
580
K1 Керамика: традиција, уметност, радост – основни програм
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
581
K1 Компетенције васпитача за развој еколошке свести и рационално коришћење енергетских потенцијала
Удружење васпитача Војводине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
582
K1 Комуникативна и стваралачка употреба говора
Удружење васпитача Београда, Београд
дана: 3
бодова: 18
583
K1 Комуникативне способности савременог васпитача
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
584
K1 Консултативна и едукативна подршка у превенцији раних развојних поремећаја код деце од 1. год. до поласка у школу
Ц.С.П.Е.Р, Београд
дана: 2
бодова: 12
585
K1 Лутка у јаслицама
Предшколска установа ''Радосно детињство'', Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
586
K1 Мeтоде за спречавање непожељног понашања код деце
Предшколска установа „Бошко Буха“, Инђија
дана: 1
бодова: 8
587
K1 Мала ликовна трилогија
ПУ "Бошко Буха" Палилула, Београд
дана: 3
бодова: 24
588
K1 Моћ маште, моћ покрета – драмске технике у причама за децу
Предшколска установа "Наша радост", Суботица
дана: 2
бодова: 16
589
K1 Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања
Предшколска установа, Зрењанин
дана: 1
бодова: 8
590
K1 Наш вртић као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле
Предшколска установа Чукарица, Београд
дана: 3
бодова: 22
591
K1 Наше јасле као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле
Предшколска установа Чукарица, Београд
дана: 3
бодова: 22
592
K1 Наши кораци кроз екологију
Предшколска установа "Лане" Гроцка, Гроцка
дана: 1
бодова: 8
593
K1 НТЦ систем учења – развој укупних способности детета
Удружење васпитача Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
594
K1 Обука васпитача и учитеља за припремни предшколски програм
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
595
K1 Од игре до здравља
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
596
K1 Од осећања до сазнања – програм за развој емоционалне компетенције код деце касног предшколског узраста
Дечја установа „Дечја радост“, Ириг
дана: 2
бодова: 16
597
K1 Организовање физичких активности у радној соби
Удружење васпитача Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
598
K1 Основе програма у нашој васпитној групи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 1
бодова: 8
599
K1 Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
600
K1 Подршка дечјем развоју и напредовању кроз индивидуализовани приступ са децом предшколског узраста
Предшколска установа "Нада Наумовић", Каргујевац
дана: 2
бодова: 16
601
K1 Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту модул I
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
602
K1 Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту модул II
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
603
K1 Подстицање говорно-језичког развоја 1
ПУ "Радосно детињство", Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
604
K1 Подстицање говорно-језичког развоја 2
ПУ “Радосно детињство”, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
605
K1 Подстицање дечјег самопоштовања путем кооперативне комуникације
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 21
606
K1 Позитивно васпитање – позитивна дисциплина у вртићу
ПУ ''Радосно детињство'', Нови Сад
дана: 3
бодова: 18
607
K1 Почни од почетка, почетак је важан – подршка раном расту, развоју и учењу
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
608
K1 Практичне смернице за оспособљавање приправника
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 3
бодова: 20
609
K1 Практично делатне активности у функцији интелектуалног развоја мале деце
Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
610
K1 Пре првог корака – сарадња са породицом у новом покушају (подршка дечјем развоју и напредовању)
Удружење медицинских сестара предшколских установа, Београд
дана: 2
бодова: 12
611
K1 Превенција агресије и насиља у раном узрасту
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
612
K1 Предшколско дете и класична музика
Предшколска установа "Раковица", Београд
дана: 2
бодова: 14
613
K1 Припрема за почетно читање и писање – од слуха до слова
ОШ "Здравко Челар", Челарево
дана: 2
бодова: 16
614
K1 Радост учења – изазов поучавања
Предшколска установа "Јелица Станивуковић Шиља", Шид
дана: 1
бодова: 8
615
K1 Развијање отвореног курикулума на нивоу дечјег вртића
Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Београд
дана: 3
бодова: 24
616
K1 Развијање тимског рада путем асертивних вештина у комуникацији
Предшколска установа "Полетарац", Стара Пазова
дана: 3
бодова: 20
617
K1 Развој социјалне компетенције код деце – Кутија пуна осећаја
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 21
618
K1 Развојни монтесори материјали у функцији припремног предшколског програма
Монтесори друштво Србије, Суботица
дана: 3
бодова: 21
619
K1 Растимо уз плес
Предшколска установа „Др Сима Милошевић“, Београд
дана: 3
бодова: 20
620
K1 Родитељ као партнер у васпитно-образовном раду
Предшколска установа ''Вељко Влаховић'', Темерин
дана: 2
бодова: 16
621
K1 Спортико Змај-јасле
Предшколска установа „Раковица“, Београд
дана: 1
бодова: 6
622
K1 Тимски рад у процесу планирања
ПУ Врачар, Београд
дана: 3
бодова: 18
623
K1 Увежбавање деце предшколског узраста у припреми за усвајање читања
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица
дана: 3
бодова: 24
624
K1 Уметничка дела у дечјем свету – вртић
ОШ "20.октобар", Нови Београд
дана: 3
бодова: 18
625
K1 Употреба штампаних дидактичких материјала у предшколском васпитању и образовању
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
626
K1 Физичке активности у радној соби
Удружење васпитача Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
627
K1 Функционална сарадња са родитељима
Предшколска установа "Пчелица", Ниш
дана: 2
бодова: 16
628
K1 Школа за предшколце – математика
Савез удружења васпитача Србије, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
629
K1 Школа за предшколце – припреми се за слова
Савез удружења васпитача Србије, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
630
K1 Шта покушавамо рећи малој деци
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24