logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
533
K4 Tимски рад и сарaдња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе
ОШ "Ђура Јакшић", Зрењанин
дана: 1
бодова: 8
534
K4 Акционо истраживање у функцији самовредновања рада школе
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
535
K4 Занимљив ЧОС уз помоћ радионица
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
536
K4 Изградња тима и вештина комуникације
Основна школа Горња Варош, Београд Земун
дана: 3
бодова: 24
537
K4 Између прописа и праксе
Техничка школа „Змај“, Земун
дана: 2
бодова: 16
538
K4 Комуникација и интеракција у савременој школи – електронски семинар
Друштво школских библиотекара Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
539
K4 Модели професионалног развоја наставника: учитеља, професора, васпитача, стручних сарадника и директора
Висока школа струковних студија за образованје васпитача "Михаило Палов", Вршац
дана: 1
бодова: 8
540
K4 Педагошко-инструктивни рад у школи и предшколској установи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 2
бодова: 16
541
K4 Писмо учитељу – практично упутство за предавање у млађим разредима ОШ
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
542
K4 Планирање реализације екскурзија у основним и средњим школама
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
543
K4 Пракса и прописи
Четрнаеста београдска гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 8
544
K4 Развојно и пројектно планирање
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
545
K4 Тренинг за тренере – обука за стицање знања, способности и вештина за рад са групом
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
546
K4 Трећа међународна конференција гимназија 3к ( култура-комуникација-компјутер)
Гимназија „Исидора Секулић“, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
547
K4 Унапредимо своју наставну праксу: Могућности израде и примене образовног филма у настави
Центар за образовну технологију, д.о.о., Београд
дана: 1
бодова: 8
548
K4 Управљање одељењем и наставом путем e-learninga у ванредним ситуацијама
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
549
K4 Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 2
бодова: 16