logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
516
K3 Гугл-апликације за Гугл-генерације
ОШ "Жарко Зрењанин", Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
517
K3 Едукација за идентификацију и рад са даровитом децом
Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов", Вршац
дана: 2
бодова: 16
518
K3 Интеркултуралност и инклузија – изазов за школу
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
519
K3 Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење (рационално-емоционални приступ)
ОШ "Јелица Миловановић", Сопот
дана: 3
бодова: 24
520
K3 Компетентан наставник – мотивисан ученик
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
521
K3 Креативна будућност кроз креативно дете I (методе и технике развоја креативности)
Удружење грађана “Конквис'' - Култура, Настава, Комуникације, Васпитање, Издаваштво, Сврљиг
дана: 3
бодова: 20
522
K3 Креативна будућност кроз креативно дете II (методе и технике развоја креативности)
Удружење грађана “Конквис'' - Култура, Настава, Комуникације, Васпитање, Издаваштво, Сврљиг
дана: 3
бодова: 20
523
K3 Методе и технике развијања стваралаштва
Висока школа струковних студија за образованје васпитача "Михаило Палов", Вршац
дана: 3
бодова: 20
524
K3 Обука за примену и интерпретацију теста зрелости за школу
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 1
бодова: 8
525
K3 Обука за примену теста тип 1
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 14
526
K3 Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
527
K3 Обука наставника у решавању развојних проблема и проблема код деце-ученика који имају тешкоће у напредовању
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
528
K3 Подстицајно окружење и подршка ромској деци у вртићу и школи
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
529
K3 Подстицање сензорне интеграцијe код деце
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
530
K3 Припремно мотивациони тренинг: „Ау, што је школа згодна“
Школа за основно образовање одраслих Сомбор, Сомбор
дана: 2
бодова: 16
531
K3 Слике и сценске игре као мали дечји пројекти у настави
ОШ “Краљ Александар Први”, Београд
дана: 2
бодова: 16
532
K3 Телом и покретом до успешнијег учења
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 12