logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
412
K2 Blog, twitter и facebook у настави
Образовно креативни центар, Бор
дана: 3
бодова: 24
413
K2 Kaко написати добру припрему за час
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
414
K2 Активно – креативно учење
Академија Филиповић доо, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
415
K2 Активно учење/настава
Образовни форум, Београд
дана: 3
бодова: 24
416
K2 Ангажовани наставник – како пробудити и инспирисати ученике
Центар за развој људских ресурса и менаџмент, Београд
дана: 1
бодова: 8
417
K2 Апликација метода и техника у настави и учењу
Центар за едукацију Дидакта, Београд
дана: 3
бодова: 24
418
K2 Веб портали за припрему и реализацију наставе
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
419
K2 Вишеструка примена дебате у образовно-васпитном процесу
Медицинска школа Зрењанин, Зрењанин
дана: 2
бодова: 16
420
K2 Вредновање образовних постигнућа ученика у функцији унапређења квалитета наставе
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
421
K2 Да у школи свако учи радосно и лако
Образовање плус, Београд
дана: 2
бодова: 16
422
K2 Дебата у настави
Асоцијација за креативну комуникацију и дебату, Београд
дана: 3
бодова: 18
423
K2 Дигитални филм као средство мотивације ученика и наставника
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
424
K2 Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика
Центар за инструктивне комуникације у образовању "Координата", Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
425
K2 Добра припрема за час – успешан час
Образовно креативни центар, Бор
дана: 3
бодова: 24
426
K2 Допунска настава у савременој школи I
Министарство просвете Републике Србије - Школска управа у Ужицу, Ужице
дана: 1
бодова: 8
427
K2 Допунска настава у савременој школи II
Едукативни центар ЗЛАТИБОР, Ужице
дана: 1
бодова: 8
428
K2 Електронска провера знања
Центар за унапређење наставе "АБАКУС", Београд
дана: 1
бодова: 8
429
K2 Електронска школа за почетнике – креирање курсева за учење на даљину путем Интернета
Шеста београдска гимназија, Београд
дана: 3
бодова: 24
430
K2 За, против и како – вештина аргументоване дискусије у настави
Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
431
K2 Завичајна школа наслеђа
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
432
K2 Зимски сусрети учитеља Србије „Jaчање професионалних компетенција просветних радника“
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
433
K2 Иновативни модели наставе у савременој школи
Центар за образовну технологију, Београд
дана: 3
бодова: 24
434
K2 Интеграција, корелација и занимација – (интегративна настава)
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 12
435
K2 Интегрисана амбијентална настава
Географски факултет - Универзитета у Београду, Београд
дана: 1
бодова: 8
436
K2 Интерактивне табле у настави
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
437
K2 Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
438
K2 Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова
ПД "Context Education Worldwide", Ваљево
дана: 2
бодова: 16
439
K2 Како да научено на семинарима постане део школске праксе
ОШ "Јован Поповић", Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
440
K2 Како да проверим активно знање, вештине и кључне компетенције ученика
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
441
K2 Како до интерактивног софтвера у настави
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
442
K2 Како мислити друкчије: дивергентно и интердисциплинарно – тематско планирање садржаја и подстицање креативних активности у настави
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 3
бодова: 24
443
K2 Како унапредити и вредновати сопствену наставну праксу
Гимназија и ОШ "Руђер Бошковић", Београд
дана: 3
бодова: 24
444
K2 Компетентан наставник између теорије и праксе
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
445
K2 Компетенције наставника за примену нове парадигме учења
Филозофски факултет – Одсек за педагогију, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
446
K2 Корак по корак – квалитетном образовном праксом ка друштву знања
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
447
K2 Мала методичка радионица
Едукативни центар Златибор, Ужице
дана: 1
бодова: 8
448
K2 Методе активно-оријентисане наставе
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
449
K2 Методе и облици наставе у основном и стручном образовању одраслих
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
450
K2 Методе наставе и учења
Агенција за образовање "Марина и Јован", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
451
K2 Методика примене мултимедија у настави
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 3
бодова: 21
452
K2 Модели развијајуће наставе
Центар за образовну технологију, д.о.о., Београд
дана: 1
бодова: 8
453
K2 Мотивација за учење употребом критичког мишљења у настави
Креативна педагогија, Пожаревац
дана: 2
бодова: 15
454
K2 Мотивација и психолошки принципи учења
Група МОСТ, Београд
дана: 2
бодова: 16
455
K2 Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у средњим школама
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 6
456
K2 Мреже учења: blog и Facebook као средства савремене наставе и учења
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 3
бодова: 20
457
K2 Мултимедијa у настави и учењу у основној школи
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
458
K2 Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а
Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
459
K2 Настава информатике и информатика у настави – креативна примена ИКТ-а у настави
Шеста београдска гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 8
460
K2 Настава путем открића – методе и технике
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
461
K2 Настава у облаку
Образовно креативни центар, Бор
дана: 3
бодова: 24
462
K2 Наставне методе између теорије и праксе
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
463
K2 Наставници као лидери – оснаживање наставника за управљање променама у образовном процесу
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
464
K2 Нова школа – Вишефронтална настава
Центар за унапређење наставе "АБАКУС", Београд
дана: 2
бодова: 16
465
K2 Образовна постигнућа и интегрисани тематски приступ настави и учењу
Агенција за едукацију и маркетинг ДУГА-ЦО, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
466
K2 Образовно-васпитни рад учитеља и неговање матерњег језика (ТАНОМ)
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
467
K2 Образовно-информациона технологија у планирању, реализацији и вредновању наставног рада
Едусофт, Београд
дана: 3
бодова: 24
468
K2 Обука за вођење семинара и презентација
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 18
469
K2 Организација и реализација интегративне наставе путем амбијенталног учења
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
470
K2 Организација рада наставника
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 1
бодова: 8
471
K2 Оснаживање компетенција наставника и васпитача
Удружење наставника "Опстанак", Ужице
дана: 1
бодова: 8
472
K2 Основе активно-оријентисане наставе
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
473
K2 Оспособљавање приправника за самосталан образовно-васпитни рад кроз припрему за полагање испита за лиценцу
Асоцијација стручњака у модернизацији образовања и стручног усавршавања''Академик'', Београд
дана: 2
бодова: 12
474
K2 Оцењивање у функцији учења
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 14
475
K2 Педагошке компетенције наставника из угла друштва знања
Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, Вршац
дана: 2
бодова: 10
476
K2 Планирање активно-оријентисане наставе
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
477
K2 Планирање у разредној настави уз примену иновативних метода
Друштво учитеља Новог Сада (ДУНС), Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
478
K2 Повећање компетенција наставника за квалитетније остваривање педагошке ефикасности рада на часу
ОШ „Жарко Зрењанин”, Зрењанин
дана: 3
бодова: 24
479
K2 Подстицајним задацима до квалитетнијег наставног процеса
Издавачко предузеће Едука, Београд
дана: 1
бодова: 8
480
K2 Праћење и вредновање – пут ка квалитету рада школе
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
481
K2 Примена тестова знања у основној и средњој школи
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 16
482
K2 Примена техника учења у настави
Центар за едукацију Дидакта, Београд
дана: 3
бодова: 24
483
K2 Приправници у сфери компетенција
Тренинг центар "Коцевски", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
484
K2 Програмирана настава – програмирање наставних садржаја у основној школи
Учитељско друштво - Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 12
485
K2 Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
486
K2 Путоказ за успешно праћење и извештавање о напредовању ученика у савладавању школског програма
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
487
K2 Рад у паровима у млађим разредима основне школе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
488
K2 Радионица о радионици – РОР
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 12
489
K2 Развијање мотивације код ученика за успешније учење
БИГЗ школство д.о.о. Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
490
K2 Развијање ситуацијских задатака
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
491
K2 Развој научних појмова у настави
Академија Филиповић доо, Јагодина
дана: 2
бодова: 16
492
K2 Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
493
K2 Савремене методе наставе и наставни материјали
Центар за унапређење наставе „Абакус“, Београд
дана: 2
бодова: 16
494
K2 Савремени методички приступ у реализацији вежби и практичне наставе
Пословно удружење текстилних и кожарских школа Србије, Ниш
дана: 2
бодова: 16
495
K2 Савремени приступ оцењивању ученика
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
496
K2 Самовредновање у функцији развоја школа/установа
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 16
497
K2 Самовредновањем до квалитета у школи и вртићу
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 1
бодова: 8
498
K2 Самоорганизовано учење
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
499
K2 Састављање и оцењивање тестова
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
500
K2 Страни језик у корелацији са осталим предметима
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
501
K2 Стратегије за ефикасно подучавање и мотивацију у настави
Центар за образовну технологију, д.о.о., Београд
дана: 1
бодова: 8
502
K2 Стручне трибине
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 6
503
K2 Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
504
K2 Тематско планирање у млађим разредима основне школе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
505
K2 Тестови знања у функцији оцењивања ученика
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
506
K2 Угледни час – прилика за све
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
507
K2 Уз радне листове до више успеха у учењу
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 3
бодова: 24
508
K2 Успешно управљање одељењем
ОШ "Владимир Роловић", Београд
дана: 1
бодова: 8
509
K2 Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
510
K2 Учимо да учимо
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 2
бодова: 16
511
K2 Филозофија с децом
Група МОСТ, Београд
дана: 2
бодова: 16
512
K2 Читањем и писањем до критичког мишљења Модул I
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
513
K2 Читањем и писањем до критичког мишљења Модул II
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
514
K2 ШКОЛА ДАНАС
НИП Образовни информатор, Београд
дана: 1
бодова: 8
515
K2 Школско оцењивање у основној и средњој школи
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 12
516
K3 Гугл-апликације за Гугл-генерације
ОШ "Жарко Зрењанин", Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
517
K3 Едукација за идентификацију и рад са даровитом децом
Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов", Вршац
дана: 2
бодова: 16
518
K3 Интеркултуралност и инклузија – изазов за школу
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
519
K3 Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење (рационално-емоционални приступ)
ОШ "Јелица Миловановић", Сопот
дана: 3
бодова: 24
520
K3 Компетентан наставник – мотивисан ученик
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
521
K3 Креативна будућност кроз креативно дете I (методе и технике развоја креативности)
Удружење грађана “Конквис'' - Култура, Настава, Комуникације, Васпитање, Издаваштво, Сврљиг
дана: 3
бодова: 20
522
K3 Креативна будућност кроз креативно дете II (методе и технике развоја креативности)
Удружење грађана “Конквис'' - Култура, Настава, Комуникације, Васпитање, Издаваштво, Сврљиг
дана: 3
бодова: 20
523
K3 Методе и технике развијања стваралаштва
Висока школа струковних студија за образованје васпитача "Михаило Палов", Вршац
дана: 3
бодова: 20
524
K3 Обука за примену и интерпретацију теста зрелости за школу
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 1
бодова: 8
525
K3 Обука за примену теста тип 1
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 14
526
K3 Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
527
K3 Обука наставника у решавању развојних проблема и проблема код деце-ученика који имају тешкоће у напредовању
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
528
K3 Подстицајно окружење и подршка ромској деци у вртићу и школи
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
529
K3 Подстицање сензорне интеграцијe код деце
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
530
K3 Припремно мотивациони тренинг: „Ау, што је школа згодна“
Школа за основно образовање одраслих Сомбор, Сомбор
дана: 2
бодова: 16
531
K3 Слике и сценске игре као мали дечји пројекти у настави
ОШ “Краљ Александар Први”, Београд
дана: 2
бодова: 16
532
K3 Телом и покретом до успешнијег учења
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
533
K4 Tимски рад и сарaдња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе
ОШ "Ђура Јакшић", Зрењанин
дана: 1
бодова: 8
534
K4 Акционо истраживање у функцији самовредновања рада школе
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
535
K4 Занимљив ЧОС уз помоћ радионица
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
536
K4 Изградња тима и вештина комуникације
Основна школа Горња Варош, Београд Земун
дана: 3
бодова: 24
537
K4 Између прописа и праксе
Техничка школа „Змај“, Земун
дана: 2
бодова: 16
538
K4 Комуникација и интеракција у савременој школи – електронски семинар
Друштво школских библиотекара Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
539
K4 Модели професионалног развоја наставника: учитеља, професора, васпитача, стручних сарадника и директора
Висока школа струковних студија за образованје васпитача "Михаило Палов", Вршац
дана: 1
бодова: 8
540
K4 Педагошко-инструктивни рад у школи и предшколској установи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 2
бодова: 16
541
K4 Писмо учитељу – практично упутство за предавање у млађим разредима ОШ
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
542
K4 Планирање реализације екскурзија у основним и средњим школама
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
543
K4 Пракса и прописи
Четрнаеста београдска гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 8
544
K4 Развојно и пројектно планирање
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
545
K4 Тренинг за тренере – обука за стицање знања, способности и вештина за рад са групом
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
546
K4 Трећа међународна конференција гимназија 3к ( култура-комуникација-компјутер)
Гимназија „Исидора Секулић“, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
547
K4 Унапредимо своју наставну праксу: Могућности израде и примене образовног филма у настави
Центар за образовну технологију, д.о.о., Београд
дана: 1
бодова: 8
548
K4 Управљање одељењем и наставом путем e-learninga у ванредним ситуацијама
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
549
K4 Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 2
бодова: 16