logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА


рбКомпетенцијеНазивТрајање
404
K1 “Иза седам гора и седам мора“ – Улога бајке у развоју личности детета (на мађарском језику)
Фондација менталне хигијене "Експекто", Суботица
дана: 3
бодова: 24
405
K1 Едукација будућих грађана Европске Уније – односно Едукација наставног кадра за извођење наставе
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
406
K1 Курс за наставнике васпитно-образовних установа са наставним језиком словачким
Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
407
K1 Летња Академија – успешно образовање, учење, едукација просветних радника на мађарском језику
Удружење просветних радника мађара Северне Бачке, Суботица
дана: 3
бодова: 24
408
K1 Ми и они други
Група 484, Београд
дана: 3
бодова: 21
409
K1 Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуралности код деце у Војводини
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 18
410
K1 Роми кроз време
Ромски Информативни Центар, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
411
K1 Словачки језик од традиције ка модерности 5
Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24