logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА


рбКомпетенцијеНазивТрајање
378
K4 Агресивност деце и адолесцената
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 1
бодова: 7
379
K4 Аутистични спектар, хиперактивност, сметње моторике и слуха – Стратегије прилагођавања наставе
Група МОСТ, Београд
дана: 2
бодова: 16
380
K4 Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
381
K4 ''Вртић и школа по мери детета'' – инклузивни модел рада у вртићу и основној школи
Предшколска установа "Наша радост", Суботица
дана: 2
бодова: 16
382
K4 Говорно-језички поремећаји код деце, стратегије – могући правци деловања васпитача/учитеља/наставника
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 1
бодова: 8
383
K4 Даровито дете у школи и шта са њим
ОШ "Десанка Максимовић", Ваљево
дана: 2
бодова: 16
384
K4 Дете са епилепсијом у разреду
Учитељско друштво Неготин, Неготин
дана: 1
бодова: 8
385
K4 Дефицит пажње и хиперактивност деце
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 14
386
K4 Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
387
K4 Деца са сметњама у развоју у предшколској установи и школи
Група МОСТ, Београд
дана: 2
бодова: 16
388
K4 Дискалкулија у основној школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
389
K4 Дислексија, дисграфија, дискалкулија, сметње интелекта и вида – Стратегије прилагођавања наставе
Група МОСТ, Београд
дана: 2
бодова: 16
390
K4 Експерименталне ликовне технике у раду са даровитом и децом са сметњама у развоју
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
391
K4 Идентификација и рад са даровитом децом
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
392
K4 Израда и примена индивидуалних васпитно-образовних планова у предшколској установи
ПУ “Радосно детињство”, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
393
K4 Индекс за инклузију – тренинг за примену
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
394
K4 Индивидуални образовни план – корак ка инклузивном образовању
Ресурсни центар „Знање“, Београд
дана: 2
бодова: 10
395
K4 Индивидуални образовни план за децу/ученике са сметњама у развоју у редовном ВОС-у
ОШ "Скадарлија", Београд
дана: 2
бодова: 16
396
K4 Индивидуални образовни планови – како их правити и примењивати у пракси
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
397
K4 Индивидуални образовни планови у пракси
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 3
бодова: 22
398
K4 Индивидуални план подршке и индивидуални образовни план
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
399
K4 Инклузивно образовање и индивидуални образовни план
Група МОСТ, Београд
дана: 2
бодова: 16
400
K4 Инклузија – нова наставничка компетенција у друштву знања
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
401
K4 Инклузија деце с аутистичним спектром поремећаја (АСП) у редовно васпитно-образовно окружење
Факултет ѕа специјалну еукацију и рехабилитацију, Београд
дана: 2
бодова: 16
402
K4 Инклузија од теорије до праксе
Академија Филиповић доо, Јагодина
дана: 3
бодова: 21
403
K4 Развијање инклузивне образовне средине кроз партнерство између породице и вртића/школе
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24