logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА


рбКомпетенцијеНазивТрајање
356
K3 Да глумимо заједно
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
357
K3 Даровит ученик у инклузивном образовању – идентификација и подршка критичким мишљењу у настави
Креативна педагогија, Пожаревац
дана: 1
бодова: 8
358
K3 Инклузија – како је приближити наставнику у редовној школи
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
359
K3 Инклузија на делу – практична примена инклузивног модела рада у основној школи
ОШ ''Соња Маринковић'', Суботица
дана: 3
бодова: 24
360
K3 Инклузија по мери детета
Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд
дана: 2
бодова: 16
361
K3 Како открити и покренути даровите
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
362
K3 Како помоћи дислексичним ученицима
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
363
K3 Како препознати и радити са ученицима који имају поремећаје читања и писања
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
364
K3 Квалитетна инклузивна пракса за децу са оштећењем слуха – базична обука
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 2
бодова: 15
365
K3 Керамика – традиција, култура, радост (инклузија и интеграција кроз уметност)
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
366
K3 Методичке посебности рада са АДХД дететом / учеником – инклузивни модел
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
367
K3 Модели подршке у инклузивном образовању
Ресурсни центар „Знање“, Београд
дана: 3
бодова: 20
368
K3 Неуропсихолошка процена и реедукативни третман дискогнитивних и емоционалних сметњи у инклузивној настави
Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих Тврђава, Београд
дана: 3
бодова: 24
369
K3 Партнерство између специјалне и редовне школе – мрежа подршке инклузивном образовању
Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
370
K3 Подршка деци са сметњама у развоју у инклузији у друштво на предшколском и млађем школском узрасту
Предшколска установа Савски Венац, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 12
371
K3 Подршка наставницима у унапређивању инклузивног образовања и превазилажењу проблема у одељењу
Група МОСТ, Београд
дана: 1
бодова: 8
372
K3 Ромско дете и школа
Мрежа за инклузију маргинализоване деце МИ, Београд
дана: 2
бодова: 16
373
K3 Специјална школа као Сервисни центар
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
374
K3 Стратегије и интервенције за развијање социјалних вештина и прихватљивог понашања код деце са аутистичним спектром
О.Ш. "Антон Скала", Београд
дана: 2
бодова: 16
375
K3 Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 2
бодова: 16
376
K3 Унапредимо дечји развој
Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд
дана: 2
бодова: 16
377
K3 Час по мери детета
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 1
бодова: 8