logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА


рбКомпетенцијеНазивТрајање
326
K2 Асистивна технологија – примена у школи
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
327
K2 Деца која живе живот у другачије обојеном свету
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
328
K2 Дидактички материјал за рад са децом са сметњама у развоју – припрема и израда
Тренинг центар "Коцевски", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
329
K2 Индивидуализација наставе за даровитог ученика (ранији назив: Израда ИОП-а за даровитог ученика)
Институт за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд
дана: 1
бодова: 8
330
K2 Инклузија од теорије до праксе 2
Академија Филиповић доо, Јагодина
дана: 2
бодова: 14
331
K2 Методологија писања и презентације научноистраживачког рада талентованих ученика
Центар за развој креативности ЦЕЗАР, Бор
дана: 1
бодова: 8
332
K2 Механизми укључивања деце са даровитошћу и/или сметњама у наредни ниво школовања
ОШ "Соња Маринковић", Суботица Сомбор
дана: 2
бодова: 16
333
K2 Мултимедији у инклузивном образовању
Центар за унапређење наставе "АБАКУС", Београд
дана: 1
бодова: 8
334
K2 НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 3
бодова: 20
335
K2 Општи семинар – поремећаји и тешкоће у учењу и понашању
Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Београд, Земун
дана: 3
бодова: 24
336
K2 Педагошки програм помоћи у ликовном изразу деци са сметњама у развоју и деци из маргинализованих група
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
337
K2 Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ученицима са сметњама у развоју у вртићу/школи
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
338
K2 Планирање подршке – педагошки профил, индивидуализација и ИОП
Иницијатива за инклузију Велики Мали, Панчево
дана: 2
бодова: 16
339
K2 Подршка наставницима, васпитачима и стручним сарадницима за учење са ученицима са аутизмом
ОШ "Душан Дугалић", Београд
дана: 2
бодова: 16
340
K2 Практичан приступ и наставне алатке у раду са ученицима са сметњама у развоју млађег школског узраста
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
341
K2 Прилагођавање наставних јединица из математике за ученике са сметњама у развоју
Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 12
342
K2 Прилагођавање наставних јединица из музичке културе за ученике са сметњама у развоју
Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
343
K2 Прилагођавање наставних јединица из српског језика за ученике са сметњама у развоју
Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
344
K2 Прилагођавање опција рачунарских програма за рад деце са посебним потребама
Политехничка школа, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
345
K2 Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави и интеграција у образовни систем
Студио за образовање одраслих ЦЕПОМ, Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
346
K2 Примена позоришних вештина у раду са ученицима са сметњама у развоју
Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
347
K2 Примена рачунара у инклузивном образовању
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
348
K2 Примена структуралног учења и сензорна интеграција код особа са аутистичним спектром
Републичко удружење Србије за помоћ особама са аутизмом, Београд
дана: 1
бодова: 8
349
K2 Приступ и подршка деци са потешкоћама у учењу изазваним дислексијом, дисграфијом, дискалкулијом или хиперактивношћу
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
350
K2 Ритмичко мелодијске активности – подстицај учењу, говорно-језичком развоју и инклузивном образовању
Републичко удружење Србије за помоћ особама са аутизмом, Београд
дана: 1
бодова: 8
351
K2 Сметње у учењу – Препознавање и превазилажење дискалкулије на предшколском и школском узрасту
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
352
K2 Сметње у учењу – Препознавање и превазилажење сметњи у учењу на предшколском и школском узрасту
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 18
353
K2 Терапијско обликовање глином. Историја уметности и уметнички процес као средство у терапији.
ОИСШ Жарко Зрењанин,, Суботица
дана: 2
бодова: 14
354
K2 Употреба говорних технологија као асистивних технологија у инклузивном образовању
Школа за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић”, Земун
дана: 2
бодова: 16
355
K2 Школа за све – инклузивно образовање
Ресурсни центар „Знање“, Београд
дана: 3
бодова: 24