logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА


рбКомпетенцијеНазивТрајање
326
K2 Асистивна технологија – примена у школи
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
327
K2 Деца која живе живот у другачије обојеном свету
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
328
K2 Дидактички материјал за рад са децом са сметњама у развоју – припрема и израда
Тренинг центар "Коцевски", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
329
K2 Индивидуализација наставе за даровитог ученика (ранији назив: Израда ИОП-а за даровитог ученика)
Институт за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд
дана: 1
бодова: 8
330
K2 Инклузија од теорије до праксе 2
Академија Филиповић доо, Јагодина
дана: 2
бодова: 14
331
K2 Методологија писања и презентације научноистраживачког рада талентованих ученика
Центар за развој креативности ЦЕЗАР, Бор
дана: 1
бодова: 8
332
K2 Механизми укључивања деце са даровитошћу и/или сметњама у наредни ниво школовања
ОШ "Соња Маринковић", Суботица Сомбор
дана: 2
бодова: 16
333
K2 Мултимедији у инклузивном образовању
Центар за унапређење наставе "АБАКУС", Београд
дана: 1
бодова: 8
334
K2 НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 3
бодова: 20
335
K2 Општи семинар – поремећаји и тешкоће у учењу и понашању
Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Београд, Земун
дана: 3
бодова: 24
336
K2 Педагошки програм помоћи у ликовном изразу деци са сметњама у развоју и деци из маргинализованих група
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
337
K2 Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ученицима са сметњама у развоју у вртићу/школи
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
338
K2 Планирање подршке – педагошки профил, индивидуализација и ИОП
Иницијатива за инклузију Велики Мали, Панчево
дана: 2
бодова: 16
339
K2 Подршка наставницима, васпитачима и стручним сарадницима за учење са ученицима са аутизмом
ОШ "Душан Дугалић", Београд
дана: 2
бодова: 16
340
K2 Практичан приступ и наставне алатке у раду са ученицима са сметњама у развоју млађег школског узраста
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
341
K2 Прилагођавање наставних јединица из математике за ученике са сметњама у развоју
Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 12
342
K2 Прилагођавање наставних јединица из музичке културе за ученике са сметњама у развоју
Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
343
K2 Прилагођавање наставних јединица из српског језика за ученике са сметњама у развоју
Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
344
K2 Прилагођавање опција рачунарских програма за рад деце са посебним потребама
Политехничка школа, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
345
K2 Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави и интеграција у образовни систем
Студио за образовање одраслих ЦЕПОМ, Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
346
K2 Примена позоришних вештина у раду са ученицима са сметњама у развоју
Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
347
K2 Примена рачунара у инклузивном образовању
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
348
K2 Примена структуралног учења и сензорна интеграција код особа са аутистичним спектром
Републичко удружење Србије за помоћ особама са аутизмом, Београд
дана: 1
бодова: 8
349
K2 Приступ и подршка деци са потешкоћама у учењу изазваним дислексијом, дисграфијом, дискалкулијом или хиперактивношћу
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
350
K2 Ритмичко мелодијске активности – подстицај учењу, говорно-језичком развоју и инклузивном образовању
Републичко удружење Србије за помоћ особама са аутизмом, Београд
дана: 1
бодова: 8
351
K2 Сметње у учењу – Препознавање и превазилажење дискалкулије на предшколском и школском узрасту
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
352
K2 Сметње у учењу – Препознавање и превазилажење сметњи у учењу на предшколском и школском узрасту
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 18
353
K2 Терапијско обликовање глином. Историја уметности и уметнички процес као средство у терапији.
ОИСШ Жарко Зрењанин,, Суботица
дана: 2
бодова: 14
354
K2 Употреба говорних технологија као асистивних технологија у инклузивном образовању
Школа за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић”, Земун
дана: 2
бодова: 16
355
K2 Школа за све – инклузивно образовање
Ресурсни центар „Знање“, Београд
дана: 3
бодова: 24
356
K3 Да глумимо заједно
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
357
K3 Даровит ученик у инклузивном образовању – идентификација и подршка критичким мишљењу у настави
Креативна педагогија, Пожаревац
дана: 1
бодова: 8
358
K3 Инклузија – како је приближити наставнику у редовној школи
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
359
K3 Инклузија на делу – практична примена инклузивног модела рада у основној школи
ОШ ''Соња Маринковић'', Суботица
дана: 3
бодова: 24
360
K3 Инклузија по мери детета
Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд
дана: 2
бодова: 16
361
K3 Како открити и покренути даровите
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
362
K3 Како помоћи дислексичним ученицима
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
363
K3 Како препознати и радити са ученицима који имају поремећаје читања и писања
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
364
K3 Квалитетна инклузивна пракса за децу са оштећењем слуха – базична обука
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 2
бодова: 15
365
K3 Керамика – традиција, култура, радост (инклузија и интеграција кроз уметност)
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
366
K3 Методичке посебности рада са АДХД дететом / учеником – инклузивни модел
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
367
K3 Модели подршке у инклузивном образовању
Ресурсни центар „Знање“, Београд
дана: 3
бодова: 20
368
K3 Неуропсихолошка процена и реедукативни третман дискогнитивних и емоционалних сметњи у инклузивној настави
Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих Тврђава, Београд
дана: 3
бодова: 24
369
K3 Партнерство између специјалне и редовне школе – мрежа подршке инклузивном образовању
Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
370
K3 Подршка деци са сметњама у развоју у инклузији у друштво на предшколском и млађем школском узрасту
Предшколска установа Савски Венац, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 12
371
K3 Подршка наставницима у унапређивању инклузивног образовања и превазилажењу проблема у одељењу
Група МОСТ, Београд
дана: 1
бодова: 8
372
K3 Ромско дете и школа
Мрежа за инклузију маргинализоване деце МИ, Београд
дана: 2
бодова: 16
373
K3 Специјална школа као Сервисни центар
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
374
K3 Стратегије и интервенције за развијање социјалних вештина и прихватљивог понашања код деце са аутистичним спектром
О.Ш. "Антон Скала", Београд
дана: 2
бодова: 16
375
K3 Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 2
бодова: 16
376
K3 Унапредимо дечји развој
Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд
дана: 2
бодова: 16
377
K3 Час по мери детета
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 1
бодова: 8
378
K4 Агресивност деце и адолесцената
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 1
бодова: 7
379
K4 Аутистични спектар, хиперактивност, сметње моторике и слуха – Стратегије прилагођавања наставе
Група МОСТ, Београд
дана: 2
бодова: 16
380
K4 Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
381
K4 ''Вртић и школа по мери детета'' – инклузивни модел рада у вртићу и основној школи
Предшколска установа "Наша радост", Суботица
дана: 2
бодова: 16
382
K4 Говорно-језички поремећаји код деце, стратегије – могући правци деловања васпитача/учитеља/наставника
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 1
бодова: 8
383
K4 Даровито дете у школи и шта са њим
ОШ "Десанка Максимовић", Ваљево
дана: 2
бодова: 16
384
K4 Дете са епилепсијом у разреду
Учитељско друштво Неготин, Неготин
дана: 1
бодова: 8
385
K4 Дефицит пажње и хиперактивност деце
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 14
386
K4 Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
387
K4 Деца са сметњама у развоју у предшколској установи и школи
Група МОСТ, Београд
дана: 2
бодова: 16
388
K4 Дискалкулија у основној школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
389
K4 Дислексија, дисграфија, дискалкулија, сметње интелекта и вида – Стратегије прилагођавања наставе
Група МОСТ, Београд
дана: 2
бодова: 16
390
K4 Експерименталне ликовне технике у раду са даровитом и децом са сметњама у развоју
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
391
K4 Идентификација и рад са даровитом децом
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
392
K4 Израда и примена индивидуалних васпитно-образовних планова у предшколској установи
ПУ “Радосно детињство”, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
393
K4 Индекс за инклузију – тренинг за примену
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
394
K4 Индивидуални образовни план – корак ка инклузивном образовању
Ресурсни центар „Знање“, Београд
дана: 2
бодова: 10
395
K4 Индивидуални образовни план за децу/ученике са сметњама у развоју у редовном ВОС-у
ОШ "Скадарлија", Београд
дана: 2
бодова: 16
396
K4 Индивидуални образовни планови – како их правити и примењивати у пракси
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
397
K4 Индивидуални образовни планови у пракси
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 3
бодова: 22
398
K4 Индивидуални план подршке и индивидуални образовни план
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
399
K4 Инклузивно образовање и индивидуални образовни план
Група МОСТ, Београд
дана: 2
бодова: 16
400
K4 Инклузија – нова наставничка компетенција у друштву знања
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
401
K4 Инклузија деце с аутистичним спектром поремећаја (АСП) у редовно васпитно-образовно окружење
Факултет ѕа специјалну еукацију и рехабилитацију, Београд
дана: 2
бодова: 16
402
K4 Инклузија од теорије до праксе
Академија Филиповић доо, Јагодина
дана: 3
бодова: 21
403
K4 Развијање инклузивне образовне средине кроз партнерство између породице и вртића/школе
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24