logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

МАТЕМАТИКА


рбКомпетенцијеНазивТрајање
288
K1 Архимедесова математичка трибина: Савремена настава математике – стални семинар
Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд
дана: 3
бодова: 20
289
K1 Архимедесова математичка трибина за учитеље – стални семинар
Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд
дана: 2
бодова: 10
290
K1 Визуелно представљање неких математичких садржаја помоћу рачунара
Електротехнички факултет, Београд
дана: 2
бодова: 16
291
K1 Геометрија на шаховској табли
Хемијско-медицинска школа, Вршац
дана: 1
бодова: 8
292
K1 Геометрија у трећем и четвртом разреду
Mлади математичар, Врњачка Бања
дана: 2
бодова: 16
293
K1 Дидактичко-методска поставка часа математике
Електротехнички факултет, Београд
дана: 2
бодова: 16
294
K1 Зимски републички семинар о настави математике у средњим школама 2013.
Друштво математичара Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
295
K1 Зимски републички семинар о настави математике у средњим школама 2014.
Друштво математичара Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
296
K1 Игре у настави математике. Развијање когнитивних и истраживачких способности ученика основне школе.
Стручно удружење ИДЕА, Београд
дана: 1
бодова: 8
297
K1 Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе
Стручно удружење ИДЕА, Београд
дана: 1
бодова: 8
298
K1 Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици
ОШ "20. октобар", Београд
дана: 1
бодова: 8
299
K1 Како да заинтересујемо ученика за математику
Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
300
K1 Критичко мишљење у настави математике
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
301
K1 Летња (зимска) математичка школа (семинар) за наставнике-менторе за рад са даровитим ученицима у основним и средњим школама
Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд
дана: 3
бодова: 24
302
K1 Математика у малом...
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
303
K1 Математика усмерена на постигнућа ученика
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
304
K1 Методички приступи у обради наставних тема везаних за функције помоћу geogebre
Природно-математички Факултет, Департман за математику и информатику, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
305
K1 Мотивисање и развијање интересовања за учење математике
Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд
дана: 1
бодова: 6
306
K1 Неки правци унапређења средњошколске наставе математике на основу анализе искустава техничких факултета
Електротехнички факултет, Београд
дана: 1
бодова: 8
307
K1 Облици и логичка структура наставе математике
Математички факултет, Београд
дана: 1
бодова: 8
308
K1 Обука наставника за додатни рад из математике у основној школи
Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд
дана: 1
бодова: 6
309
K1 Обука наставника за додатни рад из математике у средњим школама
Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд
дана: 1
бодова: 6
310
K1 Одабрана поглавља из математике за V, VI, VII и VIII разред основне школе – методички приступ
Стручно удружење ИДЕА, Београд
дана: 2
бодова: 12
311
K1 Одабрани садржаји наставе математике у млађим разредима основне школе
Друштво математичара Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
312
K1 Одабрани садржаји наставе математике у средњим школама
Друштво математичара Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
313
K1 Писмени задаци и оцењивање у настави математике
Друштво математичара Србије подружница Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
314
K1 Примена образовних стандарда у вредновању ученичких постигнућа из математике (на примерима контролних вежби, писмених задатака и тестова)
Математичка гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 6
315
K1 Примена различитих образовних алата у реализацији наставе математике
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
316
K1 Примена шаха у математици
Хемијско-медицинска школа, Вршац
дана: 1
бодова: 8
317
K1 Развој поступака и навика у реализацији програма математике основних школа
Друштво наставника математике основних школа Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
318
K1 Савремене методе и нови приступи настави математике у основној школи
Електротехнички факултет, Београд
дана: 3
бодова: 24
319
K1 Савремени приступи настави математике
Природно-математички факултет, Крагујевац
дана: 3
бодова: 24
320
K1 Семинар за стално стручно усавршавање наставника: Архимедесов математички практикум
Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд
дана: 1
бодова: 6
321
K1 Специјализовани републички семинар за наставнике математике (о раду са младим математичарима)
Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд
дана: 1
бодова: 8
322
K1 Специјализовани републички семинар о настави математике у млађим разредима основне школе (за учитеље)
Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд
дана: 1
бодова: 8
323
K1 Теме из геометрије
Департман за математику и информатику, ПМФ Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
324
K1 Унапређивање наставе математике у старијим разредима основне школе 2012.
Друштво математичара Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
325
K1 Унапређивање наставе математике у старијим разредима основне школе 2014.
Друштво математичара Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16