logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
206
K1 7 корака превенције болести зависности
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
207
K1 Безбедност ученика у школским објектима
Криминалистичко-полицијска академија, Земун – Београд
дана: 2
бодова: 16
208
K1 Болести зависности – препознавање, реаговање, превенција – оно што наставници треба да знају
Удружење Креативни учитељи, Лештане
дана: 1
бодова: 8
209
K1 Васпитање за здравље
Завод за јавно здравље Врање, Врање
дана: 1
бодова: 6
210
K1 Васпитањем и образовањем у школи до сексуалне културе
Удружење Креативни учитељи, Лештане
дана: 1
бодова: 8
211
K1 Водич за васпитаче – породица у вртлогу дроге
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
212
K1 Вртић промовише здравље
Завод за јавно здравље Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
213
K1 Здравствено-образовнa подршка у раду са хиперактивном децом и децом са сметњама у развоју
Школа за оштећене слухом-наглуве "Стефан Дечански", Београд
дана: 2
бодова: 16
214
K1 Корак, корективна гимнастика, вежбе за превенцију и корекцију телесних деформитета
Клуб корективне гимнастике "Корак", Суботица
дана: 1
бодова: 8
215
K1 Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС)
Градски завод за јавно здравље Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
216
K1 Курс прве помоћи
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
217
K1 Мала школа великог здравља
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
218
K1 Метаморфоза – дрога – превенција наркоманије
Фондација менталне хигијене "Експекто", Суботица
дана: 3
бодова: 24
219
K1 Мислимо на време – превенирајмо злоупотребу психоактивних супстанци у школама и домовима ученика
Висока здравствено-санитарна школа струковних студија, Београд
дана: 2
бодова: 12
220
K1 Помоћ помагачима – очување психофизичког здравља
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
221
K1 Правилна исхрана и дозирана физичка активност – фактори развоја и очувања здравља
Стручна школа за естетику, стил и културу тела ШКОЛЕСТ, Београд
дана: 3
бодова: 24
222
K1 Први корак превенције болести зависности
OШ "Вук Караџић", Бајмок
дана: 1
бодова: 8
223
K1 Превенција и збрињавање деформитета код школске деце и омладине
Стручна школа за естетику, стил и културу тела ШКОЛЕСТ, Београд
дана: 3
бодова: 24
224
K1 Превенција и примена здравих стилова живота у настави и ваннаставним активностима у школи
Учитељско друштво - Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
225
K1 Супстанцу на дистанцу – здравствено-васпитни филм у превенцији злоупотребе дрога
Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 6
226
K1 Управљање стресом и стресним реакцијама
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
227
K1 Физичко вежбање у функцији превентиве постуралних поремећаја и гојазности код ученика
ОШ ''Љуба Нешић'', Зајечар
дана: 2
бодова: 12
228
K1 Школа промовише правилну исхрану
Завод за јавно здравље Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8