logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ВАСПИТНИ РАД


рбКомпетенцијеНазивТрајање
111
K4 Агресија или асертивност
Хемијско-медицинска школа, Вршац
дана: 1
бодова: 8
112
K4 Алтернатива насиљу
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
113
K4 Ауторитет, та тешка страна реч
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 2
бодова: 16
114
K4 Васпитачка моћ – развијање креативних и ненасилних техника дисциплиновања и сарадње у групи
ПУ “Меда”, Београд
дана: 2
бодова: 16
115
K4 Вештине јавног наступа и презентације
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
116
K4 Вештине комуникације у васпитно-образовним установама
Институт за педагошка истраживања, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 12
117
K4 Водич за поступање у установи образовања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Гимназија ''Јован Јовановић Змај'', Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
118
K4 Вршњачком подршком и занимљивијом наставом до ненасиља у школи
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 2
бодова: 15
119
K4 Да темпераменте свако боље упозна лако
Образовање плус, Београд
дана: 1
бодова: 8
120
K4 Емоционална интелигенција у образовању
Центар за проучавање и примену емоционалне интелигенције, Београд
дана: 2
бодова: 16
121
K4 Емоционални аспекти групе и рад са групама у васпитно-образовним установама
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 2
бодова: 16
122
K4 Заједно у школској клупи
Људи за људе, Београд
дана: 1
бодова: 8
123
K4 Знање за самопоуздање – примена асертивних вештина у интерперсоналним односима
ОШ "Симеон Аранички", Стара Пазова
дана: 2
бодова: 16
124
K4 И ти се питаш – партиципација деце и младих у школи и локалној средини
Образовни форум, Београд
дана: 3
бодова: 18
125
K4 Инклузивно посредовање – Фактор превенције поремећаја понашањa и сукоба у инклузивном школовању
Центар за конструктивно решавање сукоба Србије, Београд
дана: 3
бодова: 21
126
K4 Јачање капацитета наставника за васпитни рад
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
127
K4 Једноставно извиђаштво
Тренинг центар "Коцевски", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
128
K4 Како радити са родитељима
Прва техничка школа, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
129
K4 Како са насиљем и васпитним проблемима у школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
130
K4 Каријерно вођење и саветовање за младе из осетљивих група
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 2
бодова: 12
131
K4 Комуникација без насиља – добра размена
Предшколска установа "Раковица", Београд
дана: 2
бодова: 16
132
K4 Комуникација као професионална одговорност наставника
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
133
K4 Комуникација у васпитању
Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
134
K4 Комуникацијом до задовољног наставника и ученика
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
135
K4 Комуникацијска компетентност наставника у функцији унапређења квалитета рада у школи
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
136
K4 Комуникацијске вештине и међуљудски односи у школи
Пета београдска гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 8
137
K4 Мала школа – велика радост
Основна школа „Јован Поповић“, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
138
K4 Менторство у примени програма професионалне оријентације
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 3
бодова: 24
139
K4 Методе, поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 7
140
K4 Модел унапређивања рада наставника, ученика и школе
Електротехничка школа "Стари град", Београд
дана: 2
бодова: 16
141
K4 Наставник – лидер учења
ОШ "Васа Чарапић", Бели Поток
дана: 1
бодова: 8
142
K4 Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе
ОШ "Десанка Максимовић", Ваљево
дана: 2
бодова: 16
143
K4 Научно-стручни скуп психолога Србије
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 16
144
K4 Обука наставника за рад са проблематичним родитељима и породицама
Отворени универзитет Суботица доо, Суботица
дана: 2
бодова: 16
145
K4 Обука наставника за рад са проблематичном децом
Отворени универзитет Суботица доо, Суботица
дана: 2
бодова: 16
146
K4 Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине
ОШ "Гаврило Принцип", Земун
дана: 2
бодова: 12
147
K4 Одељењски старешина – ефикасно планирање рада и управљање одељењем
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 2
бодова: 16
148
K4 Одељењски старешина у савременој школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 3
бодова: 24
149
K4 Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 2
бодова: 16
150
K4 Осигурање квалитетне комуникације _– ок²
БИГЗ школство д.о.о., Београд
дана: 2
бодова: 16
151
K4 Оснаживање васпитача и учитеља за подршку породици у превенцији ризико понашања код деце
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 1
бодова: 8
152
K4 Оснаживање младих кроз школску / вршњачку медијацију – напредни
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
153
K4 Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију – базични
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
154
K4 Позитивна дисциплина у школи и породици
Удружење за подстицање дечијег развоја "Велики мали свет", Петровчић,Сурчин
дана: 2
бодова: 16
155
K4 Позориште живота
АГЕНДА, Центар за подршку породици, Београд
дана: 3
бодова: 22
156
K4 Превентивно васпитно-саветодавно деловање на решавање конфликата у школској заједници
Филозофски факултет, Ниш
дана: 2
бодова: 16
157
K4 Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ
Центар за превенцију девијантног понашања код младих „Таргет“ , Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
158
K4 Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
159
K4 Професионална оријентација на преласку у средњу школу
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 3
бодова: 24
160
K4 Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима ученика
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
161
K4 Професионално оснаживање школа
Друштво психолога Србије - Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 21
162
K4 Професионално усмеравање ученика са посебним потребама
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 12
163
K4 Родитељ – пријатељ и сарадник
Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
164
K4 Родитељи и ми
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
165
K4 Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника
Центар за унапређење наставе „Абакус“, Београд
дана: 2
бодова: 16
166
K4 Умеће комуникације – Kако да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама
Центар за професионалну подршку, едукацију и развој „ТИМ ПСИХОКОД“, Београд,
дана: 3
бодова: 20
167
K4 Умеће комуникације 2 – комуникацијскe вештинe у пракси
Центар за професионалну подршку, едукацију и развој „ТИМ ПСИХОКОД“, Београд,
дана: 1
бодова: 8
168
K4 Управљање одељењем – нови приступ раду одељењскoг старешине
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 2
бодова: 12
169
K4 Успостављање односа поштовања у учионици
Омладински клуб Бачка Паланка, Бачка Паланка
дана: 2
бодова: 16
170
K4 УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба
Група МОСТ, Београд
дана: 3
бодова: 24