logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ВАСПИТНИ РАД


рбКомпетенцијеНазивТрајање
22
K3 Aзбука сарадње школе и породице
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
23
K3 Адаптација ученика на школу и дом
Средњошколски дом, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
24
K3 Адолесцент и специфични стилови контакта у породици – обука за рад са ученицима и родитељима
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 1
бодова: 8
25
K3 Акциони планови и асертивност као превенција булинга (вршњачког насиља)
"Life coaching", Агенција за едукацију и консалтинг, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
26
K3 Асертивност – алтернатива насиљу
Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
27
K3 Васпитни проблеми ученика и како их превазићи
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 12
28
K3 Васпитни рад и индивидуални васпитни план
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
29
K3 Васпитње и социјализација ученика – методика васпитног рада
Удружење Креативни учитељи, Лештане
дана: 1
бодова: 8
30
K3 Водич за час одељењског старешине
Образовно креативни центар, Бор
дана: 3
бодова: 24
31
K3 Вршњачко насиље и шта са њим
ОШ „Олга Петров Радишић“, Вршац
дана: 2
бодова: 14
32
K3 Да ли нам медијација заиста помаже
Предшколска установа''Младост'', Бачка Паланка
дана: 3
бодова: 20
33
K3 Да у вртићу и школи свако резилијентан буде лако
Центар за развој резилијентности, Београд
дана: 2
бодова: 16
34
K3 Два приступа ученику
Oсновна школа „Вук Караџић“, Вршац
дана: 2
бодова: 16
35
K3 Добрa сарадњa са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима
Образовање плус, Београд
дана: 2
бодова: 15
36
K3 Добро сам ту где сам – техника за превладавање стреса запослених у образовању
ОШ "Симеон Аранички", Стара Пазова
дана: 1
бодова: 8
37
K3 Добробит животиња и ми
Организација за поштовање и бригу о животињама - ORCA, Београд
дана: 2
бодова: 16
38
K3 Ефикасан наставник у одговору на насиље у образовно-васпитним установама
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 3
бодова: 20
39
K3 Ефикасно дисциплиновање: приступи и технике
Креативни центар, Београд
дана: 1
бодова: 8
40
K3 Заједно против насиља
Друштво учитеља Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
41
K3 Заштита од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа
Аутономни женски центар, Београд
дана: 2
бодова: 16
42
K3 Здраво одрастање – Програм за превенцију болести зависности деце од 5 до 10 година
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
43
K3 И најмањи корак је корак – тренинг за планирање пројеката и акција из области одрживог развоја
Центар за образовање одраслих "EDUCA HUMANA", Београд
дана: 3
бодова: 18
44
K3 Изградња одељењске заједнице успостављањем правила и самодисциплине
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
45
K3 Интеракција у процесу образовања школске деце и адолесцената
Удружење Здраво да сте, Београд
дана: 2
бодова: 12
46
K3 Јединство одељенске заједнице и њено развијање кроз унапређен квалитет ЧОС-а
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
47
K3 Како бити бољи – примарно превентивни програм (позитивна психологија)
Дом ученика средњих школа, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
48
K3 Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
49
K3 Како препознати жртве и насилнике у вршњачком насиљу
Филозофски факултет, Ниш
дана: 2
бодова: 16
50
K3 Како пружити подршку деци, чији су родитељи у процесу развода брака или су разведени
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
51
K3 Како решавати проблеме са дисциплином и управљати разредом
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
52
K3 Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – основна обука
Београдска отворена школа, Београд
дана: 2
бодова: 16
53
K3 Личност васпитача и наставника као чинилац у васпитно-образовном процесу
Креативни центар, Београд
дана: 1
бодова: 8
54
K3 Мeдијација – као начин решавања конфликата међу актерима школског живота
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
55
K3 Мoj ученик – жртва, починилац или посматрач насиља
Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац
дана: 2
бодова: 12
56
K3 Медијација ми, родитељи и деца
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
57
K3 Мерцедес модел васпитања
Психополис институт д.о.о., Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
58
K3 Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице – одељењског старешине: шта, како и зашто
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
59
K3 Механизми насиља – модели ефикасног интервенисања
Предшколска установа дечији вртић "Школигрица", Нови Сад
дана: 2
бодова: 15
60
K3 Млади и родитељи против вршњачког насиља 1 – рад са младима
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 24
61
K3 Млади и родитељи против вршњачког насиља 2 – рад са родитељима
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 24
62
K3 Моралним вредностима против вршњачког насиља
Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
63
K3 Моћ речи
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Пирот
дана: 3
бодова: 24
64
K3 Награда и казна – педагошки избор или нужност
Удружење Креативни учитељи, Лештане
дана: 2
бодова: 15
65
K3 Наставник као креатор климе у одељењу
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 1
бодова: 8
66
K3 Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
67
K3 Ни црно ни бело/стратегијe за инклузију и сензитивизација за потребе деце из oсетљивих група
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
68
K3 Обрада тема васпитног рада путем радионица у домовима ученика
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 16
69
K3 Образовање за мир – Дијалогом до решења
НАНСЕН дијалог центар Србија, Београд
дана: 3
бодова: 24
70
K3 Обука васпитача, учитеља и асистената за рад са ромском децом
Помоћ деци, Београд
дана: 3
бодова: 24
71
K3 Одељењски старешина/васпитач у дому као промотер партиципативних права ученика
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 3
бодова: 24
72
K3 Оснаживање младих кроз ученичке парламенте
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 3
бодова: 18
73
K3 Повећање компетенција савременог одељењског старешине
ОШ ''Жарко Зрењанин'', Зрењанин
дана: 2
бодова: 16
74
K3 Подршка Тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно не против насиља
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
75
K3 Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи
Едукативни центар - Мултимедиа, Ниш
дана: 1
бодова: 8
76
K3 Помоћ деци у кризним ситуацијама
Академија Филиповић доо, Јагодина
дана: 2
бодова: 16
77
K3 Породични распоред у раду с агресивном и хиперактивном децом основношколског узраста
ОШ "Мајка Југовића", Земун
дана: 3
бодова: 24
78
K3 Превентивни карактер верске наставе
Човекољубље, Добротворни фонд Српске Православне Цркве, Београд
дана: 2
бодова: 12
79
K3 Превенција и инклузија кроз форум-театар
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
80
K3 Превенција насиља, злостављања и занемаривања
Друштво учитеља Ковина, Ковин
дана: 2
бодова: 16
81
K3 Претпоставке успешне наставе
Центар за примењену педагогију, Београд,Земун
дана: 1
бодова: 8
82
K3 Проактивно управљање климом у одељењу трансакциона анализа у учионици (групи)
"Life coaching", Агенција за едукацију и консалтинг, Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
83
K3 Проблем трговине људима (децом) – превенција и едукација
АСТРА - Акција против трговине људима, Београд
дана: 2
бодова: 16
84
K3 Проблематично дете у разреду
Учитељско друштво Неготин, Неготин
дана: 1
бодова: 8
85
K3 Програм превенције насиља „Здрави избори за децу“ (напредни ниво)
Инцест Траума Центар - Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
86
K3 Професионална оријентација (ПО): Оснаживање младих информисањем о занимањима, каријери и путевима образовања
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 3
бодова: 24
87
K3 Професионална оријентација (ПО): Оснаживање младих кроз самоспознају
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 3
бодова: 24
88
K3 Професионална оријентација: Оснаживање младих за одлуку о занимању и школовању кроз реалне сусрете
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 3
бодова: 24
89
K3 Професионално усмеравање ученика
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 12
90
K3 Рад са децом и омладином са проблемима у понашању
Центар за добровољни рад и помоћ деци" ДУГА", Београд
дана: 2
бодова: 16
91
K3 Развојне потребе ученика и настава (бивша Школа родитељства)
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
92
K3 Реч, игра, стваралаштво у борби против наркоманије
Друштво учитеља Мионица, Мионица
дана: 2
бодова: 15
93
K3 Решавање сукоба ученика методом реконструкције
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
94
K3 Родна равноправност
Група МОСТ удружење за сарадњу и посредовање, Београд
дана: 2
бодова: 15
95
K3 Родно условљено насиље из угла деце и одраслих који су преживели трауму (ниво 1 – основни ниво)
Инцест траума центар, Београд
дана: 3
бодова: 24
96
K3 Рука помоћи и подршке
ОШ "Марија Трандафил", Ветерник
дана: 3
бодова: 24
97
K3 Саветодавни рад са децом, адолесцентима и родитељима
Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Београд, Земун
дана: 3
бодова: 24
98
K3 Свет наше (различите) деце
Дечји вртић "Лабуд Пејовић", Бечеј
дана: 3
бодова: 24
99
K3 Социјализација младих – Усавршавање учитеља и разредних старешина на мађарском језику
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
100
K3 Социјална интелигенција и поремећаји понашања
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 1
бодова: 8
101
K3 Тридесет и шест сценарија за добар ЧОС
Дом ученика средњих школа, Сомбор
дана: 2
бодова: 15
102
K3 Умеће одрастања
Центар за професионалну подршку, едукацију и развој - ТИМ ПСИХОКОД, Београд
дана: 3
бодова: 20
103
K3 Упознај и покрени – подршка развоју друштвености код ученика
Креативна педагогија, Пожаревац
дана: 3
бодова: 24
104
K3 Управљање емоцијама у раду са децом/ученицима
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
105
K3 Управљање стресом деце, наставника и родитеља
Форум педагога, Београд
дана: 2
бодова: 16
106
K3 Успешније од разредне ка предметној настави
Савез учитеља Републике Србије, Бeoгрaд
дана: 2
бодова: 16
107
K3 Утицај емоционалне интелигенције на управљање одељењем, групом и процесом учења
Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
108
K3 Школа и ученици са развојним тешкоћама
Центар за добровољни рад и помоћ деци" ДУГА", Београд
дана: 1
бодова: 8
109
K3 Школа као превентивни фактор у спречавању наркоманије
Електротехничка школа „Стари Град“, Београд
дана: 2
бодова: 12
110
K3 Школа ненасиља
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16