logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ВАСПИТНИ РАД


рбКомпетенцијеНазивТрајање
11
K2 100 игара – односно игре за развој моторичких, психичких и социјалних способности деце и дечјих група
Основна школа „Стари Ковач Ђула“, Стара Моравица
дана: 3
бодова: 21
12
K2 Заинтересованост ученика – предуслов за учење
ЕТШ "Никола Тесла", Ниш/Црвени Крст
дана: 1
бодова: 8
13
K2 Како учити – мотивација и методе успешног учења
Дом ученика средњих школа, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
14
K2 Креативна настава, Наставник – ученик – родитељ, тим који побеђује
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
15
K2 Личност и образовно-васпитни рад, симпозијум на скупу Дани примењене психологије у Нишу
Филозофски факултет у Нишу, Ниш
дана: 1
бодова: 8
16
K2 Обука за водитеље дебатних клубова
Асоцијација за креативну комуникацију и дебату, Београд
дана: 3
бодова: 24
17
K2 Обука за радионичарски рад – интерактивне методе рада са групом
Отворени универзитет Суботица доо, Суботица
дана: 2
бодова: 16
18
K2 Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
19
K2 Подршка подстицању и развоју читања код деце
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
20
K2 Унапређење саобраћајног образовања и васпитања – 10 лекција које живот значе
Модел 5 д.о.о., Beograd
дана: 2
бодова: 10
21
K2 Унапређивање рада образовно-васпитне установе на основу резултата истраживања
Прехрамбено-шумарска и хемијска школа, Сремска Митровица
дана: 2
бодова: 16