logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ВАСПИТНИ РАД


рбКомпетенцијеНазивТрајање
11
K2 100 игара – односно игре за развој моторичких, психичких и социјалних способности деце и дечјих група
Основна школа „Стари Ковач Ђула“, Стара Моравица
дана: 3
бодова: 21
12
K2 Заинтересованост ученика – предуслов за учење
ЕТШ "Никола Тесла", Ниш/Црвени Крст
дана: 1
бодова: 8
13
K2 Како учити – мотивација и методе успешног учења
Дом ученика средњих школа, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
14
K2 Креативна настава, Наставник – ученик – родитељ, тим који побеђује
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
15
K2 Личност и образовно-васпитни рад, симпозијум на скупу Дани примењене психологије у Нишу
Филозофски факултет у Нишу, Ниш
дана: 1
бодова: 8
16
K2 Обука за водитеље дебатних клубова
Асоцијација за креативну комуникацију и дебату, Београд
дана: 3
бодова: 24
17
K2 Обука за радионичарски рад – интерактивне методе рада са групом
Отворени универзитет Суботица доо, Суботица
дана: 2
бодова: 16
18
K2 Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
19
K2 Подршка подстицању и развоју читања код деце
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
20
K2 Унапређење саобраћајног образовања и васпитања – 10 лекција које живот значе
Модел 5 д.о.о., Beograd
дана: 2
бодова: 10
21
K2 Унапређивање рада образовно-васпитне установе на основу резултата истраживања
Прехрамбено-шумарска и хемијска школа, Сремска Митровица
дана: 2
бодова: 16
22
K3 Aзбука сарадње школе и породице
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
23
K3 Адаптација ученика на школу и дом
Средњошколски дом, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
24
K3 Адолесцент и специфични стилови контакта у породици – обука за рад са ученицима и родитељима
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 1
бодова: 8
25
K3 Акциони планови и асертивност као превенција булинга (вршњачког насиља)
"Life coaching", Агенција за едукацију и консалтинг, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
26
K3 Асертивност – алтернатива насиљу
Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
27
K3 Васпитни проблеми ученика и како их превазићи
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 12
28
K3 Васпитни рад и индивидуални васпитни план
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
29
K3 Васпитње и социјализација ученика – методика васпитног рада
Удружење Креативни учитељи, Лештане
дана: 1
бодова: 8
30
K3 Водич за час одељењског старешине
Образовно креативни центар, Бор
дана: 3
бодова: 24
31
K3 Вршњачко насиље и шта са њим
ОШ „Олга Петров Радишић“, Вршац
дана: 2
бодова: 14
32
K3 Да ли нам медијација заиста помаже
Предшколска установа''Младост'', Бачка Паланка
дана: 3
бодова: 20
33
K3 Да у вртићу и школи свако резилијентан буде лако
Центар за развој резилијентности, Београд
дана: 2
бодова: 16
34
K3 Два приступа ученику
Oсновна школа „Вук Караџић“, Вршац
дана: 2
бодова: 16
35
K3 Добрa сарадњa са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима
Образовање плус, Београд
дана: 2
бодова: 15
36
K3 Добро сам ту где сам – техника за превладавање стреса запослених у образовању
ОШ "Симеон Аранички", Стара Пазова
дана: 1
бодова: 8
37
K3 Добробит животиња и ми
Организација за поштовање и бригу о животињама - ORCA, Београд
дана: 2
бодова: 16
38
K3 Ефикасан наставник у одговору на насиље у образовно-васпитним установама
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 3
бодова: 20
39
K3 Ефикасно дисциплиновање: приступи и технике
Креативни центар, Београд
дана: 1
бодова: 8
40
K3 Заједно против насиља
Друштво учитеља Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
41
K3 Заштита од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа
Аутономни женски центар, Београд
дана: 2
бодова: 16
42
K3 Здраво одрастање – Програм за превенцију болести зависности деце од 5 до 10 година
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
43
K3 И најмањи корак је корак – тренинг за планирање пројеката и акција из области одрживог развоја
Центар за образовање одраслих "EDUCA HUMANA", Београд
дана: 3
бодова: 18
44
K3 Изградња одељењске заједнице успостављањем правила и самодисциплине
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
45
K3 Интеракција у процесу образовања школске деце и адолесцената
Удружење Здраво да сте, Београд
дана: 2
бодова: 12
46
K3 Јединство одељенске заједнице и њено развијање кроз унапређен квалитет ЧОС-а
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
47
K3 Како бити бољи – примарно превентивни програм (позитивна психологија)
Дом ученика средњих школа, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
48
K3 Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
49
K3 Како препознати жртве и насилнике у вршњачком насиљу
Филозофски факултет, Ниш
дана: 2
бодова: 16
50
K3 Како пружити подршку деци, чији су родитељи у процесу развода брака или су разведени
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
51
K3 Како решавати проблеме са дисциплином и управљати разредом
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
52
K3 Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – основна обука
Београдска отворена школа, Београд
дана: 2
бодова: 16
53
K3 Личност васпитача и наставника као чинилац у васпитно-образовном процесу
Креативни центар, Београд
дана: 1
бодова: 8
54
K3 Мeдијација – као начин решавања конфликата међу актерима школског живота
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
55
K3 Мoj ученик – жртва, починилац или посматрач насиља
Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац
дана: 2
бодова: 12
56
K3 Медијација ми, родитељи и деца
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
57
K3 Мерцедес модел васпитања
Психополис институт д.о.о., Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
58
K3 Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице – одељењског старешине: шта, како и зашто
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
59
K3 Механизми насиља – модели ефикасног интервенисања
Предшколска установа дечији вртић "Школигрица", Нови Сад
дана: 2
бодова: 15
60
K3 Млади и родитељи против вршњачког насиља 1 – рад са младима
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 24
61
K3 Млади и родитељи против вршњачког насиља 2 – рад са родитељима
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 24
62
K3 Моралним вредностима против вршњачког насиља
Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
63
K3 Моћ речи
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Пирот
дана: 3
бодова: 24
64
K3 Награда и казна – педагошки избор или нужност
Удружење Креативни учитељи, Лештане
дана: 2
бодова: 15
65
K3 Наставник као креатор климе у одељењу
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 1
бодова: 8
66
K3 Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
67
K3 Ни црно ни бело/стратегијe за инклузију и сензитивизација за потребе деце из oсетљивих група
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
68
K3 Обрада тема васпитног рада путем радионица у домовима ученика
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 16
69
K3 Образовање за мир – Дијалогом до решења
НАНСЕН дијалог центар Србија, Београд
дана: 3
бодова: 24
70
K3 Обука васпитача, учитеља и асистената за рад са ромском децом
Помоћ деци, Београд
дана: 3
бодова: 24
71
K3 Одељењски старешина/васпитач у дому као промотер партиципативних права ученика
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 3
бодова: 24
72
K3 Оснаживање младих кроз ученичке парламенте
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 3
бодова: 18
73
K3 Повећање компетенција савременог одељењског старешине
ОШ ''Жарко Зрењанин'', Зрењанин
дана: 2
бодова: 16
74
K3 Подршка Тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно не против насиља
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
75
K3 Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи
Едукативни центар - Мултимедиа, Ниш
дана: 1
бодова: 8
76
K3 Помоћ деци у кризним ситуацијама
Академија Филиповић доо, Јагодина
дана: 2
бодова: 16
77
K3 Породични распоред у раду с агресивном и хиперактивном децом основношколског узраста
ОШ "Мајка Југовића", Земун
дана: 3
бодова: 24
78
K3 Превентивни карактер верске наставе
Човекољубље, Добротворни фонд Српске Православне Цркве, Београд
дана: 2
бодова: 12
79
K3 Превенција и инклузија кроз форум-театар
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
80
K3 Превенција насиља, злостављања и занемаривања
Друштво учитеља Ковина, Ковин
дана: 2
бодова: 16
81
K3 Претпоставке успешне наставе
Центар за примењену педагогију, Београд,Земун
дана: 1
бодова: 8
82
K3 Проактивно управљање климом у одељењу трансакциона анализа у учионици (групи)
"Life coaching", Агенција за едукацију и консалтинг, Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
83
K3 Проблем трговине људима (децом) – превенција и едукација
АСТРА - Акција против трговине људима, Београд
дана: 2
бодова: 16
84
K3 Проблематично дете у разреду
Учитељско друштво Неготин, Неготин
дана: 1
бодова: 8
85
K3 Програм превенције насиља „Здрави избори за децу“ (напредни ниво)
Инцест Траума Центар - Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
86
K3 Професионална оријентација (ПО): Оснаживање младих информисањем о занимањима, каријери и путевима образовања
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 3
бодова: 24
87
K3 Професионална оријентација (ПО): Оснаживање младих кроз самоспознају
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 3
бодова: 24
88
K3 Професионална оријентација: Оснаживање младих за одлуку о занимању и школовању кроз реалне сусрете
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 3
бодова: 24
89
K3 Професионално усмеравање ученика
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 12
90
K3 Рад са децом и омладином са проблемима у понашању
Центар за добровољни рад и помоћ деци" ДУГА", Београд
дана: 2
бодова: 16
91
K3 Развојне потребе ученика и настава (бивша Школа родитељства)
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
92
K3 Реч, игра, стваралаштво у борби против наркоманије
Друштво учитеља Мионица, Мионица
дана: 2
бодова: 15
93
K3 Решавање сукоба ученика методом реконструкције
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
94
K3 Родна равноправност
Група МОСТ удружење за сарадњу и посредовање, Београд
дана: 2
бодова: 15
95
K3 Родно условљено насиље из угла деце и одраслих који су преживели трауму (ниво 1 – основни ниво)
Инцест траума центар, Београд
дана: 3
бодова: 24
96
K3 Рука помоћи и подршке
ОШ "Марија Трандафил", Ветерник
дана: 3
бодова: 24
97
K3 Саветодавни рад са децом, адолесцентима и родитељима
Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Београд, Земун
дана: 3
бодова: 24
98
K3 Свет наше (различите) деце
Дечји вртић "Лабуд Пејовић", Бечеј
дана: 3
бодова: 24
99
K3 Социјализација младих – Усавршавање учитеља и разредних старешина на мађарском језику
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
100
K3 Социјална интелигенција и поремећаји понашања
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 1
бодова: 8
101
K3 Тридесет и шест сценарија за добар ЧОС
Дом ученика средњих школа, Сомбор
дана: 2
бодова: 15
102
K3 Умеће одрастања
Центар за професионалну подршку, едукацију и развој - ТИМ ПСИХОКОД, Београд
дана: 3
бодова: 20
103
K3 Упознај и покрени – подршка развоју друштвености код ученика
Креативна педагогија, Пожаревац
дана: 3
бодова: 24
104
K3 Управљање емоцијама у раду са децом/ученицима
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
105
K3 Управљање стресом деце, наставника и родитеља
Форум педагога, Београд
дана: 2
бодова: 16
106
K3 Успешније од разредне ка предметној настави
Савез учитеља Републике Србије, Бeoгрaд
дана: 2
бодова: 16
107
K3 Утицај емоционалне интелигенције на управљање одељењем, групом и процесом учења
Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
108
K3 Школа и ученици са развојним тешкоћама
Центар за добровољни рад и помоћ деци" ДУГА", Београд
дана: 1
бодова: 8
109
K3 Школа као превентивни фактор у спречавању наркоманије
Електротехничка школа „Стари Град“, Београд
дана: 2
бодова: 12
110
K3 Школа ненасиља
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
111
K4 Агресија или асертивност
Хемијско-медицинска школа, Вршац
дана: 1
бодова: 8
112
K4 Алтернатива насиљу
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
113
K4 Ауторитет, та тешка страна реч
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 2
бодова: 16
114
K4 Васпитачка моћ – развијање креативних и ненасилних техника дисциплиновања и сарадње у групи
ПУ “Меда”, Београд
дана: 2
бодова: 16
115
K4 Вештине јавног наступа и презентације
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
116
K4 Вештине комуникације у васпитно-образовним установама
Институт за педагошка истраживања, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 12
117
K4 Водич за поступање у установи образовања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Гимназија ''Јован Јовановић Змај'', Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
118
K4 Вршњачком подршком и занимљивијом наставом до ненасиља у школи
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 2
бодова: 15
119
K4 Да темпераменте свако боље упозна лако
Образовање плус, Београд
дана: 1
бодова: 8
120
K4 Емоционална интелигенција у образовању
Центар за проучавање и примену емоционалне интелигенције, Београд
дана: 2
бодова: 16
121
K4 Емоционални аспекти групе и рад са групама у васпитно-образовним установама
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 2
бодова: 16
122
K4 Заједно у школској клупи
Људи за људе, Београд
дана: 1
бодова: 8
123
K4 Знање за самопоуздање – примена асертивних вештина у интерперсоналним односима
ОШ "Симеон Аранички", Стара Пазова
дана: 2
бодова: 16
124
K4 И ти се питаш – партиципација деце и младих у школи и локалној средини
Образовни форум, Београд
дана: 3
бодова: 18
125
K4 Инклузивно посредовање – Фактор превенције поремећаја понашањa и сукоба у инклузивном школовању
Центар за конструктивно решавање сукоба Србије, Београд
дана: 3
бодова: 21
126
K4 Јачање капацитета наставника за васпитни рад
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
127
K4 Једноставно извиђаштво
Тренинг центар "Коцевски", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
128
K4 Како радити са родитељима
Прва техничка школа, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
129
K4 Како са насиљем и васпитним проблемима у школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
130
K4 Каријерно вођење и саветовање за младе из осетљивих група
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 2
бодова: 12
131
K4 Комуникација без насиља – добра размена
Предшколска установа "Раковица", Београд
дана: 2
бодова: 16
132
K4 Комуникација као професионална одговорност наставника
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
133
K4 Комуникација у васпитању
Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
134
K4 Комуникацијом до задовољног наставника и ученика
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
135
K4 Комуникацијска компетентност наставника у функцији унапређења квалитета рада у школи
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
136
K4 Комуникацијске вештине и међуљудски односи у школи
Пета београдска гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 8
137
K4 Мала школа – велика радост
Основна школа „Јован Поповић“, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
138
K4 Менторство у примени програма професионалне оријентације
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 3
бодова: 24
139
K4 Методе, поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 7
140
K4 Модел унапређивања рада наставника, ученика и школе
Електротехничка школа "Стари град", Београд
дана: 2
бодова: 16
141
K4 Наставник – лидер учења
ОШ "Васа Чарапић", Бели Поток
дана: 1
бодова: 8
142
K4 Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе
ОШ "Десанка Максимовић", Ваљево
дана: 2
бодова: 16
143
K4 Научно-стручни скуп психолога Србије
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 16
144
K4 Обука наставника за рад са проблематичним родитељима и породицама
Отворени универзитет Суботица доо, Суботица
дана: 2
бодова: 16
145
K4 Обука наставника за рад са проблематичном децом
Отворени универзитет Суботица доо, Суботица
дана: 2
бодова: 16
146
K4 Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине
ОШ "Гаврило Принцип", Земун
дана: 2
бодова: 12
147
K4 Одељењски старешина – ефикасно планирање рада и управљање одељењем
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 2
бодова: 16
148
K4 Одељењски старешина у савременој школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 3
бодова: 24
149
K4 Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 2
бодова: 16
150
K4 Осигурање квалитетне комуникације _– ок²
БИГЗ школство д.о.о., Београд
дана: 2
бодова: 16
151
K4 Оснаживање васпитача и учитеља за подршку породици у превенцији ризико понашања код деце
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац
дана: 1
бодова: 8
152
K4 Оснаживање младих кроз школску / вршњачку медијацију – напредни
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
153
K4 Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију – базични
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
154
K4 Позитивна дисциплина у школи и породици
Удружење за подстицање дечијег развоја "Велики мали свет", Петровчић,Сурчин
дана: 2
бодова: 16
155
K4 Позориште живота
АГЕНДА, Центар за подршку породици, Београд
дана: 3
бодова: 22
156
K4 Превентивно васпитно-саветодавно деловање на решавање конфликата у школској заједници
Филозофски факултет, Ниш
дана: 2
бодова: 16
157
K4 Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ
Центар за превенцију девијантног понашања код младих „Таргет“ , Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
158
K4 Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
159
K4 Професионална оријентација на преласку у средњу школу
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 3
бодова: 24
160
K4 Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима ученика
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
161
K4 Професионално оснаживање школа
Друштво психолога Србије - Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 21
162
K4 Професионално усмеравање ученика са посебним потребама
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 12
163
K4 Родитељ – пријатељ и сарадник
Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
164
K4 Родитељи и ми
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
165
K4 Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника
Центар за унапређење наставе „Абакус“, Београд
дана: 2
бодова: 16
166
K4 Умеће комуникације – Kако да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама
Центар за професионалну подршку, едукацију и развој „ТИМ ПСИХОКОД“, Београд,
дана: 3
бодова: 20
167
K4 Умеће комуникације 2 – комуникацијскe вештинe у пракси
Центар за професионалну подршку, едукацију и развој „ТИМ ПСИХОКОД“, Београд,
дана: 1
бодова: 8
168
K4 Управљање одељењем – нови приступ раду одељењскoг старешине
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 2
бодова: 12
169
K4 Успостављање односа поштовања у учионици
Омладински клуб Бачка Паланка, Бачка Паланка
дана: 2
бодова: 16
170
K4 УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба
Група МОСТ, Београд
дана: 3
бодова: 24