logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

БИБЛИОТЕКАРСТВО


рбКомпетенцијеНазивТрајање
1
K1 Аутоматизација пословања школске библиотеке
Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Краљево
дана: 1
бодова: 8
2
K1 Библиотека – место читања, учења, истраживања
Библиотекарско друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
3
K1 Кооперативност школског библиотекара и наставника у циљу постизања ефикасности и ефективности знања код ученика
Градска библиотека Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 7
4
K1 Креативне радионице у школској библиотеци
Филолошки факултет, Београд
дана: 3
бодова: 24
5
K1 Облици сарадње школске библиотеке са другим установама културе и образовања
Филолошки факултет, Београд
дана: 3
бодова: 24
6
K1 Смотра стваралаштва школских библиотекара
Друштво школских библиотекара Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
7
K1 Улога библиотекара у савременом образовању
Форум педагога, Београд
дана: 2
бодова: 16
8
K1 Улога школског библиотекара – од плана набавке до расхода библиотечке грађе
Библиотека града Београда, Београд
дана: 1
бодова: 6
9
K1 Школска библиотека – место сарадње наставника и ученика 2
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
10
K1 Школске и јавне библиотеке на заједничком задатку
Народна библиотека Ужице, Ужице
дана: 2
бодова: 16